...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

    GELİR VERGİSİ KANUNU (193 SAYILI KANUN)    

 

 

 

 

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

 

          Kanun Numarası               : 193

          Kabul Tarihi                      : 31/12/1960

          Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih : 6/1/1961   Sayı : 10700

          Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 4   Cilt : 1   Sayfa : 850

 

 

BİRİNCİ KISIM

Mükellefiyet

BİRİNCİ BÖLÜM

Verginin Mevzuu

 

             Mevzuu:

 

             Madde 1 – (Değişik: 7/1/2003 - 4783/1 md.)

 

     Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

 

             Gelirin unsurları:

 

             Madde 2 – (Değişik: 7/1/2003 - 4783/2 md.)

 

             Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır :

 

     1. Ticarî kazançlar,

     2. Ziraî kazançlar,

     3. Ücretler,

     4. Serbest meslek kazançları,

     5. Gayrimenkul sermaye iratları,

     6. Menkul sermaye iratları,

     7. Diğer kazanç ve iratlar.

 

     Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.

 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

HAVA DURUMU

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)