TÜM YÖNLERİYLE YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI UYGULAMASI     

    

18 Nisan 2007

 

Ali Türker PİRTİNİ

 

S.M. Mali Müşavir / İşletme Bilim Uzmanı

alipirtini@acdenetim.com

 

TÜM YÖNLERİYLE YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI UYGULAMASI

 

Yazımız yurt dışına sık seyahat edenleri çok yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir kanunla yurt dışına çıkış harcı tutarında indirime gidildi. Yurt dışına çıkışlarda 70 YTL olarak alınan harç tutarı 23 Mart 2007 Tarihli 26471 Sayılı resmi gazete’de ilan edilen 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la 15 YTL ye indirildi. Bu kanunla 29/6/2001 tarihli ve 4705 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılarak, yurt dışına çıkış harcı konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

Konuyla ilgili yasal düzenleme anılan kanunun 1.Maddesi’nde yer almaktadır. Kanunun 1. Maddesi’ne göre Yurt dışına çıkış harcının mükellefi, yurt dışına çıkış yapan kişiler olarak belirlenmiştir.

 

Bu maddeye göre çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar ve 7 yaşını doldurmamış olanlar ile yurt dışına ticarî amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.

 

Yine aynı maddeye göre harcın beyan ve ödenmesinden sorumlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler, tahsil ettikleri harcı gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek ve üç gün içinde ödemekle yükümlü tutulmakta. Bu arada hatırlatalım Kanun hükümlerine göre ödenen harç, katma değer vergisi matrahının hesabında dikkate alınmayacak.

 

Kanunun yayınlanmasının hemen ardından konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30 Mart 2007 tarih 26478 Sayılı resmi gazete de “Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ ” yayınlandı. Bu tebliğle yurt dışına çıkış harcı ile ilgili uygulama usul ve esasları belirlendi.

 

Tebliğe göre yurt dışına çıkış harcına ilişkin uygulama:

 

1/4/2007 tarihinden itibaren yurt dışına çıkış harcı, kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma araçlarıyla veya münferit çıkışlarda, "yurt dışına çıkış harç pulu" alınmak suretiyle ya da vergi daireleri, gümrük saymanlıkları ve yetkili bankalara makbuz karşılığı ödenecektir.

 

Toplu taşıma araçları ile yurt dışına çıkışlarda harç uygulaması:

 

Toplu taşıma araçları ile yurt dışına yolcu taşıyan firmalara ait biletin Türkiye’de düzenlenmesi halinde, bileti düzenleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından bilet üzerine "yurt dışına çıkış harç pulu" yapıştırılmak suretiyle harç tahsil edilecektir.

 

Biletin yurt dışında veya elektronik ortamda düzenlenmesi halinde ise yurt dışına çıkış harcı mükellefler tarafından, ilgili firmaların yurt dışına çıkış noktalarındaki bilet satış yerlerinden harç pulu temin edilerek pasaport üzerine ya da boarding kartına yapıştırılmak suretiyle ödenebileceği gibi vergi tahsilatına yetkili bankalara, gümrük saymanlıklarına veya vergi dairelerine ad, soyad ve pasaport numarası belirtilmek suretiyle makbuz karşılığı da ödenebilecektir.

 

Sistemin sağlıklı işleyebilmesi açısından, taşımacı firmalar ya da yurt dışındaki taşımacı firmaların Türkiye’deki temsilcileri, yurt dışına çıkış esnasında, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapan her bir yolcunun yurt dışına çıkış harcını ödediğini kontrol ederek söz konusu harcın ödenmemiş olması durumunda ilgili kişileri harcın ödenmesi konusunda uyaracaklardır.

 

Söz konusu taşımacı firmalar ile bilet satan gerçek ya da tüzel kişiler, düzenleyecekleri biletlere veya boarding kartına yapıştırılan harç pullarını ilgili saymanlıklardan satın alacaklardır.

 

Toplu taşıma araçları kullanılmadan münferit çıkışlarda harç uygulaması:

 

Münferit çıkışlarda yurt dışına çıkış harcı, vergi daireleri, gümrük saymanlıkları ve yetkili bankalara ad, soyad ve pasaport numarası belirtilerek makbuz karşılığı ödenebileceği gibi ilgili gümrük saymanlıkları ve vergi dairelerinden "yurt dışına çıkış harç pulu" alınıp pasaport üzerine yapıştırılmak suretiyle de ödenebilecektir.

 

Yurt dışına çıkış harcının kontrolün de uygulanacak prosedür: Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkışlarda, harcın ödenmesine veya muafiyet uygulanmasına ilişkin denetim, çıkış kapılarında görevli emniyet mensuplarınca yapılacak Yukarıda açıklandığı şekilde pasaport, boarding kartı ve bilet üzerine yapıştırılan harç pulu veya harç makbuzu, iptal kaşesi uygulanarak kontrol edilecektir.

 

Peki ödenen yurt dışı harcı iade alınabilinecek mi ?

 

Bu sorunun cevabı evet. Yurt dışına çıkış harcının ödenmesine karşın yurt dışına çıkışın yapılmaması veya muafiyet kapsamında olan kişilerden harç tahsil edilmiş olması halinde, tahsil olunan harç aşağıda yer alan esaslara göre iadeye konu olacaktır.

 

1.Toplu taşıma araçları ile çıkışlarda iade uygulaması;

 

Bilet düzenlenmesi sırasında bilet üzerine "yurt dışına çıkış harç pulu" yapıştırılarak tahsil edilen yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkılmadan biletin iptal edilmesi halinde söz konusu tutar, bileti düzenleyenler tarafından iade edilecektir.

 

Biletle birlikte tahsil edilen ve bilet düzenleyenlerce iade edilen harçlar bağlı bulunulan vergi dairesince aylık dönemler itibarıyla iade edilecek. İade işleminin yapılabilmesi için ekli liste doldurularak iptal edilen pulların ve iptal edilen bilete ilişkin bilgilerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Toplu taşıma araçları ile bilet düzenlenmeksizin yurt dışına çıkışlarda tahsil olunan harçlar münferit çıkışlara ait esaslar dahilin de iade edilecektir.

 

2.Münferit çıkışlarda iade uygulaması;

 

Pasaporta "yurt dışına çıkış harç pulu" yapıştırılarak veya makbuz karşılığı ödenen yurt dışına çıkış harçları, yurt dışına çıkılmaması halinde, mükellefler tarafından vergi daireleri veya ilgili gümrük saymanlıklarına başvurulması ve ilgili belgenin ibrazı ile iade edilecektir.

 

Son olarak belirtelim 5597 Sayılı kanunun 1. Maddesine göre ‘de toplanacak bu harçlar 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin (f) bendine göre Toplu Konut İdaresine aktarılacaktır.

Açılış Sayfam Yap

 

 

 

...............................

:. Alohaber, Anında Haber

:. Yararlı Dosyalar (xls)

:. Ücretsiz Programlarımız

:. Ücretsiz Programlar

...............................

 

© www.alomaliye.com

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz