ÇALIŞMA YAŞAMINDAN DOĞAN ŞİKAYETLERİNİZİ “ BİMER” ARACILIĞIYLADA YAPABİLİRSİNİZ     

    

09 Mayıs 2007

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

 

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN DOĞAN ŞİKAYETLERİNİZİ “ BİMER” ARACILIĞIYLADA YAPABİLİRSİNİZ

 

İşçiler çalışma yaşamından doğan haklarına yönelik,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve/veya ilgili Bölge Müdürlüklerine dilekçe verebilirler. Şikayet dilekçesi posta aracılığıyla gönderilebilir veya elden verilebilir. Kanaatimce elektronik posta (e-mail) yoluyla da gönderilmesinde bir sakınca yoktur .(1)

 

BİMER(2)  (Başbakanlık İletişim Merkezi) bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır.

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 • Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun,
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na yapılacak müracaatlar,
 • İnsan Hakları İhlallerine ilişkin müracaatlar BİMER’ e yapılabilir.

BİMER Çalışma Şekli:

 • BİMER uygulaması kapsamında Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlıkların tümünde “Halkla İlişkiler Müracaat Büroları” kurulmuştur. Ancak “Alo 150” hattını cevaplamak üzere sadece valiliklerde çağrı merkezleri bulunmaktadır. Kaymakamlık ve Bakanlıklar’ a “Alo 150” hattı üzerinden ulaşılamaz.
 • “Alo 150” numarası herhangi bir ilimizden arandığında o ilin Valiliğinde ki halkla ilişkiler görevlisi telefonu açar. Önündeki bilgisayarda Başbakanlık web sayfası üzerinden telefonla arayan vatandaşın kişisel bilgilerini ve müracaatının konusu ve detaylarını kaydeder. Daha sonra kayıt altına alınan bu müracaat Valilik’teki yetkili tarafından Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü’ne sistem üzerinden gönderilir. Gönderilen müracaat Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır ve müracaat sahibine cevap verilir.
 • “Alo 150” numarasına yapılan müracaat herhangi bir Bakanlığı veya Başbakanlığı ilgilendiriyor ise yine Valilik halkla ilişkiler görevlileri aracılığı ile Başbakanlık web sayfası kullanılarak sistem üzerinden Başbakanlığa gönderilir. Buradaki değerlendirme sonrasında müracaat Bakanlık Yetkilisi tarafından Bakanlığın ilgili birimine yine sistem üzerinden gönderilir ve müracaat ilgili birim aracılığıyla cevaplandırılır vatandaşa da cevap verilir. Verilen cevaba ilişkin detaylar sisteme kaydedilir.
 • BİMER uygulaması bir yazılım ile web üzerinden yapıldığı için yurdumuzun en ücra köşesinden yapılan müracaat ve bu müracaata ilişkin yapılan işlemler Başbakanlık’ tan koordine ve takip edilebilmektedir.
 • BİMER sistemde Valilik ve Valilik kapsamındaki Kaymakamlık, İl Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri ile Bakanlıklar’ ın Merkez Teşkilatı, Genel Müdürlük, Müstakil Daire Başkanlığı ve yine Bakanlıklar’ ın bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarına kullanıcı adı ve sisteme giriş şifresi tahsis edilmiştir. Tüm kullanıcılar her gün kullanıcı adı ve şifresi ile BİMER programına girer ve o gün kendisine gelen müracaatları cevaplandırır.
 • BİMER uygulamasında Valilikler, il kapsamındaki Kaymakamlıkların, İl Müdürlüklerinin ve Bölge Müdürlüklerinin koordinasyon ve takibinden sorumludur. Yine Bakanlıklarda merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarına BİMER aracılığı ile gönderilen müracaatların takip ve koordinasyonundan sorumludur.

BİMER’ e Yapılacak Müracaatların Kapsamı:

 

Dilekçe Hakkının Kullanılması Kanun kapsamındaki her türlü istek, şikayet ihbar, görüş ve öneri BİMER üzerinden tüm iletişim seçenekleri kullanılarak yapılabilir. BİMER’ e Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun kapsamında yapılacak ihbar veya şikayet müracaatlarında, müracaat sahibinin kişisel bilgilerini bildirme zorunluluğu yoktur. Ancak müracaat  sahibinin kişisel bilgilerini vermeme durumunda kendisine müracaatına ilişkin bilgi verilemez. Bu durumda müracaat sahibi sistem tarafından kendisine verilen numarayı bildirerek “Alo 150” hattından veya www.basbakanlik.gov.tr  adresinden müracaatının durumunu öğrenebilir.

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamındaki her türlü bilgi BİMER aracılığı ile talep edilebilir. Ancak bilgi edinme talebinin yazılı yapılması zorunluluğu bulunduğundan “Alo 150” hattı üzerinden sözlü bilgi talebinde bulunulmaz. Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlıklar’ ın  Halkla İlişkiler Müracaat Bürosu’na şahsen gelinerek bilgi edinme talebinde bulunulabileceği gibi, Başbakanlık web sayfası üzerinden de bilgi edinme talebinde bulunulabilir.
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na yapılacak müracaatlar BİMER aracılığı ile yapılabilir. En az Genel Müdür veya eşiti seviyesindeki kamu görevlilerinin davranış ilkelerine aykırı uygulamaları hakkındaki müracaatlar sistem üzerinden Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na gönderilir. Kurul tarafından müracaata ilişkin yapılan işlem sisteme kaydedilerek (Genel Müdür seviyesi altındaki unvanlar) etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları hakkındaki müracaatlar ilgili kurumun yetkili Disiplin Kurulu’nca incelenmek üzere sistem üzerinden ilgili kurumlara gönderilir. Burada yapılacak işlemler sisteme kaydedilir ve müracaat sahibine bilgi verilir.

Sonuç:

 

İyi ve sağlıklı işleyen bir halkla ilişkiler uygulaması için günümüz iletişim teknolojilerinin kullanılması bir zorunluluktur.

 

BİMER ile oluşturulan sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesi yanı sıra, müracaatlara cevapların da hızlı, etkin ve daha ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkân sağlanmıştır.

 

Çalışma yaşamından doğan şikayetlerinizi (sigortasız çalışma, asgari ücretin altında çalışma, fazla çalışma, izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırılması vb.) Alo 150 hattından veya www.basbakanlik.gov.tr  adresinden yapabilirsiniz.

 

---------------------------------

(1)  Ayrıntılı bilgi için 15.04.2006 tarihli, “İşçilerin Şikayet Hakkını Kullanması Ücrete Tabi Değildir” başlıklı yazıyı okuyunuz.

(2) http://www.basbakanlik.gov.tr/bimer/index.htm

Açılış Sayfam Yap

 

YAZARIN KİTAPLARI

 

 

 

 

 

 

    

...............................

:. Alohaber, Anında Haber

:. Yararlı Dosyalar (xls)

:. Ücretsiz Programlarımız

:. Ücretsiz Programlar

...............................

 

© www.alomaliye.com

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz