VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ DEĞİŞTİ      

    

05 Nisan 2007

 

Hüsamettin NURSOY

SMMM

hnursoy@semasaglik.com

 

VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ DEĞİŞTİ

 

28 Mart 2007 tarihinde kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ve diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5615 sayılı Kanun, 04 Nisan 2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Sözkonusu Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklikle, Kurumlar vergisi beyannamesi beyanname verme süresi hariç, diğer Vergi Beyannamelerinin verilme sürelerinde değişiklikler yapılmış, vergi ödeme sürelerinde ise herhangi bir değişiklik olmamıştır.

 

5615 Sayılı Kanunun, vergi beyannamesi verilme sürelerini değiştiren 10. maddesi Kanunun yayımı tarihi olan 04 Nisan 2007 tarihinde yürürlüğe girdiğinden Mart 2007 vergilendirme dönemine ilişkin beyannameler yeni beyan sürelerine göre verilecektir.

 

Bu değişikliğe göre vergi beyanname verilme süreleri ve ödeme günleri aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.

 

BEYANNAME ADI

BEYAN SÜRESİ

SON ÖDEME GÜNÜ

Basit Usul Gelir Vergisi

Şubat ayının başından 25. Günü akşamına kadar

1.Taksit : Şubat ayı sonuna

kadar

2.Taksit : Haziran ayı

sonuna kadar

Yıllık Gelir Vergisi

Mart ayının başından 25. Günü akşamına kadar

1.Taksit : Mart ayı sonuna

kadar

2.Taksit : Temmuz ayı

sonuna kadar

Yıllık Kurumlar Vergisi

Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden 25. Günü akşamına kadar

(Nisan ayının başından 25. Günü akşamına kadar)

Tahakkuk eden verginin Tamamı, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir

(Nisan sonu)

Geçici Vergi

Üçer Aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. Günü akşamına kadar

 

1. Dönem 14 Mayıs

2. Dönem 14 Ağustos

3. Dönem 14 Kasım

4. Dönem 14 Şubat

Beyannamenin verildiği ayın 17. Günü akşamına kadar

KDV

Vergilendirme Dönemini takip eden ayın 24. Günü akşamına kadar

Beyannamenin verildiği ayın 26. Günü akşamına kadar

Muhtasar (Aylık)

Ertesi ayın 23. Günü akşamına kadar

Beyannamenin verildiği ayın 26. Günü akşamına kadar

Muhtasar (Üç Aylık)

Üçer Aylık dönemi izleyen ayın 23. Günü akşamına kadar

 

1. Dönem 23 Nisan

2. Dönem 23 Temmuz

3. Dönem 23 Ekim

4. Dönem 23 Ocak

Beyannamenin verildiği ayın 26. Günü akşamına kadar

Açılış Sayfam Yap

 

 

 

...............................

:. Alohaber, Anında Haber

:. Yararlı Dosyalar (xls)

:. Ücretsiz Programlarımız

:. Ücretsiz Programlar

...............................

 

© www.alomaliye.com

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz