...........................................

 2008 ÇALIŞMALARI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 GÜNCEL KALANLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

    İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2007/13)    

 

2008 Yılı Çalışmaları     

26 Aralık 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26738

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2007/13)

 

             MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'nin 21 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

             "21- Çam Fıstığı (İç Çam Fıstığı Hariç),"

 

             MADDE 2 – Aynı Tebliğ eki İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne 22 nci sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

             "22- Buğday ve mahlut (GTİP No:10.0l), Kara Buğday (GTİP No:1008.10), Buğday ve çavdar melezi (GTİP No: 1008.90.10)."

 

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz e-Posta Üyeliği

 

 

 

 

 

...........................................

:. Alohaber, Anında Haber

...........................................

:. Yararlı Dosyalar (xls)

...........................................

:. Ücretsiz Programlar

...........................................

 

© 2000-2008

 

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz.