DİLEKÇEMATİK

 MALİ REHBERLER

 PRATİK BİLGİLER

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

 TASLAKLAR

 GÜNCEL KALANLAR

 BÜLTENLERİMİZ

 MAKALELER

 YARGI KARARLARI

 BAKANLAR KURULU K.

 KANUNLAR

 TEMEL KANUNLAR

 TÜZÜKLER

 YÖNETMELİKLER

 TEBLİĞLER

 SİRKÜLERLER

 SGK GENELGELERİ

 BEYANNEME SÜRELERİ

 

   ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK     

Özürlüler Mevzuatı     

 

14 Temmuz 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26582

 

Sağlık Bakanlığından:

 

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarını Düzenlemeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir. 

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan  Ek-2 sayılı Özürlü Sağlık Kurulu Raporları Hakem Hastane Listesi Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir. 

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan ile Sağlık Bakanı  yürütür.

 

EK-1

ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI

 

 

Açılış Sayfam Yap

 

 

 

...............................

:. Alohaber, Anında Haber

:. Yararlı Dosyalar (xls)

:. Ücretsiz Programlarımız

:. Ücretsiz Programlar

...............................

 

© www.alomaliye.com

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz