...........................................

 DÖNEM SONU İŞLEM.

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2008 SMMM ÜCRET.

...........................................

 2008 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2008 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2008 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 2008 ÇALIŞMALARI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 GÜNCEL KALANLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

   5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU’NUN 10 UNCU  MADDESİNE VE 5326 SAYILI

KABAHATLER KANUNU’NUN 3 ÜNCÜ VE  17/7 NCİ MADDELERİNE GÖRE 2008 YILINDA

UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

SIRA NUMARASI: 2008/1     

2008 Yılı Çalışmaları     

16 Ocak 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26758

 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünden:

 

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU’NUN 10 UNCU  MADDESİNE VE 5326 SAYILI

KABAHATLER KANUNU’NUN 3 ÜNCÜ VE  17/7 NCİ MADDELERİNE GÖRE 2008 YILINDA

UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

SIRA NUMARASI: 2008/1

 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10 uncu Maddesinde düzenlenmiş olan idarî para cezaları, 5560 sayılı Kanunla Değişik 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci maddeleri hükmü uyarınca belirlenen usule göre 17/11/2007 tarih ve 26703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 377 Sıra No’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2007 yılı için yeniden değerleme oranı olan %7,2 (yüzde yedi virgül iki) artış esas alınarak, 1/1/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır.

 

Tebliğ olunur.

 

5627 Enerji Verimliliği Kanunu’nun Onuncu Maddesinin;

Kanunda Öngörülen Para Cezaları (YTL)

2008 Yılında Uygulanacak Para Cezaları (YTL)

(a ) bendinin 2. alt bendindeki ceza miktarları:

10.000 YTL

50.000 YTL

10.720 YTL

53.600 YTL

( a ) bendinin 3. alt bendindeki ceza miktarı:

500 YTL

536 YTL

( a ) bendinin 7. alt bendindeki ceza miktarı:

5.000 YTL

5.360 YTL

( a ) bendinin 8. alt bendindeki ceza miktarı:

20.000 YTL

21.440 YTL

 (a) bendinin 9. alt bendindeki ceza miktarı:

20.000 YTL

21.440 YTL

 

 

 

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz e-Posta Üyeliği

 

 

 

 

 

...........................................

:. Alohaber, Anında Haber

...........................................

:. Yararlı Dosyalar (xls)

...........................................

:. Ücretsiz Programlar

...........................................

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-2008   Tüm Hakları Saklıdır.