.........................................

 100 SORUDA SOSYAL GÜVENLİK

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2008 SMMM ÜCRET.

...........................................

 2008 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2008 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2008 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

   YURTİÇİ VE YURTDIŞI ACELE POSTA SERVİSİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK     

    

 22 Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete

 Sayı: 27088

 

 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden:

 

YURTİÇİ VE YURTDIŞI ACELE POSTA SERVİSİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

              MADDE 1 – 28/7/2002 tarihli ve 24829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtiçi ve Yurtdışı Acele Posta Servisi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “g) Ücreti Alıcıdan Tahsil Hizmeti: Göndericiler tarafından yurtiçi APG'ler için istenebilen, kabul ücretinin teslim anında alıcısından tahsilini,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Ücreti Alıcıdan Tahsil Hizmetli APG'lerin kabulü: Bu hizmet, göndericiler tarafından yurtiçi APG'ler için istenebilir.

             Bu hizmetin istenmesi halinde kabul işyerine “Ücreti Alıcıdan Tahsil APG Avans Hesabı”na APG kabul ücretine karşılık avans yatırılır.

             “Ücreti Alıcıdan Tahsil Hizmetli” APG’lerin kabulünde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen işlemlerden başka, “APS Adres Etiketi” üzerinde “Özel İşaretler” bölümü ile “APS Gönderileri Kabul Listesi”nin “Düşünceler” sütununa ve ambalaj üzerine (renkli kalemle) “Ücreti alıcıdan tahsil edilecektir” ibaresi yazılır.

             Posta ve Telgraf Ücret Tarifesine göre ücreti “APS Adres Etiketi” ve “APS Gönderileri Kabul Listesi”nde gösterilir. Kabul anında belirlenen ücret varış işyerince tahsil edileceğinden, hesapların vezneye intikalinde toplama dahil edilmez.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “3) Ücreti alıcıdan tahsil hizmetli APG’lerin teslimi: ''Ücreti Alıcıdan Tahsil Hizmetli APG''lerin teslimi adreste teslim ve PTT işyerinde teslim edilecek APG'lerle aynıdır.

             Ayrıca, kabulde alınmayan ücret, varış merkezince 150.0001.1016 stok no.lu alındı ile ''Ücreti Alıcıdan Tahsil Hizmetli APG Gelirleri'' hesap numarası belirtilerek tahsil edilir.

             Ücretin tahsil edildiği, kabul merkezine servis faksıyla, faksı olmayan işyerlerince en seri yoldan bildirilir. Bu ücretin kabul işyerine dekontu sağlanır. Kabul merkezine on beş günlük süre sonunda teslimine ya da iadesine dair bilgisi ulaşmamış olan APG'lerin akıbeti, kabul işyerince araştırılır. Bilgiye dair faks ücreti için ayrıca ücret alınmaz.

             Alıcısı tarafından kabul edilmediği imzalı beyanla bildirilenler bekletilmeksizin, imza verilmeyenler de yedi günlük bekleme süresi sonunda çıkış merkezine iade edilir. Tahsil edilemeyen ücret, gönderici avansından karşılanır.

             Kabul işyerince alınan avans, istenmesi halinde göndericiye dekontu geldiğinde iade edilir. İstenmemesi halinde ise; ileride postaya verilebilecek APG'ler için kullanılır.”

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

 

 

© www.alomaliye.com

 

 Açılış Sayfam Yap

 Ücretsiz Üyelik

 Haber Alarmı

 Yararlı Dosyalar (xls)

 Ücretsiz Programlar

 

 

 

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-2009   Tüm Hakları Saklıdır.