K2 YETKİ BELGESİNİ ALMA SÜRESİ 31 TEMMUZ 2009 TARİHİNE KADAR UZATILDI     

21 Şubat 2007

 

Talha APAK

Öğretim Görevlisi

Yeminli Mali Müşavir

t.apak@apakymm.com

t.apak@superonline.com

K2 YETKİ BELGESİNİ ALMA SÜRESİ 31 TEMMUZ 2009 TARİHİNE KADAR UZATILDI

 

I.Giriş:

 

05 Şubat 2008 tarihli, “Kendi Aracı İle Kendi Malını Taşıyan Ticari İşletmelerin K2 Yetki Belgesini İndirimli Alma Süresi 25 Şubat 2008 Tarihinde Sona Erecektir” başlıklı yazımız www.alomaliye.com sitesinde yayımlanmış, kimlerin K yetki belgesi (K1-K2-K3) alması gerektiği hususunu ve K2 yetki belgesinin indirimli olarak alınma süresi olan 25.02.2008 tarihinin yaklaşması nedeniyle ilgililerin ekonomik ve bürokratik sıkıntılarla karşı karşıya kalmamaları için belge ücretlerinin günün ekonomik koşullarına göre uygulanması veya sürenin uzatılması gerektiğini yazmış idik.

 

Kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar için, 25.02.2008 tarihine kadar % 87 indirimli olarak alınması gerekli K2 yetki belgelerinin, 21 Şubat 2008 Tarih, 26794 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bu kez % 94 indirimli olarak belge alma süresi 31 Temmuz 2009 tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır.

 

II.Konunun Yasal Dayanağı;

 

21 Şubat 2008 Tarih, 26794 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile getirilen düzenlemenin içeriği, iki önemli madde (Madde 1 ve Madde 7) aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 1– 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Aşağıdaki taşıtlarla yapılan taşımalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

 

a) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

 

b) Genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait taşıtlarla yapılan ticari olmayan taşımalar.

 

c) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar.

 

ç) Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar.

 

d) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar."

 

MADDE 7– Aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesinin (a) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde, (p) bendinde yer alan "25/2/2008" tarihi "31/7/2009" olarak, (s) bendinde yer alan "25/2/2008" tarihi "31/7/2009" olarak değiştirilmiştir.

 

"a) Ticari amaçla; il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar için 31/7/2009 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 94 oranında indirim uygulanır.

 

Ticari amaçla olmamak ve sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan eşya taşımaları için 31/7/2009 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 94 oranında indirim uygulanır.

 

Bu şekilde yetki belgesi alanların/alacak olanların, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıt/taşıtlar kaydedilmez. Ancak yetki belgesi alındıktan sonra yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıtın/taşıtların kaydedilebilmesi için ödenen indirimli yetki belgesi ücreti ile yetki belgesinin indirimsiz ücreti arasındaki farkın ödenmesi ve bu Yönetmeliğin, 12 ile 13 üncü maddelerindeki şartların sağlanması şarttır."

 

"m) Bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine göre, ilk defa yetki belgesi alanlardan; K türü dışındaki yetki belgesi sahipleri 31/12/2008 tarihine kadar, K türü yetki belgesi sahipleri ise 31/7/2009 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar."

 

III.Sonuç

 

Yukarıdaki düzenleme ile; kendi aracı ile kendi malını taşıyan gerçek ve tüzel kişi ticari işletmelerin, şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtları için alacakları K2 yetki belgesini 5.778.-YTL yerine, % 87 indirimli ücret olan 751.-YTL ödeyerek belge alma hakları 25.02.2008 tarihine kadar sona ermekte iken, ilgili Bakanlık gelen yoğun talepleri dikkate alarak sadece K2 yetki belgesini almak zorunda olanlar için bu süreyi 31 Temmuz 2009 tarihine kadar erteleyerek ve indirim oranını da % 94 olarak belirleyerek, bu konuda önemli bir kolaylık ve avantaj getirilmiş bulunmaktadır.

 

Getirilen yeni düzenleme ile, 31 Temmuz 2009 tarihine kadar K2 yetki belgesi alma şartı aranmaz. Ancak, bu süre içerisinde K2 yetki belgesini almak isteyenler ise, % 87 yerine % 94 indirimli olarak alabileceklerdir.

 

Açılış Sayfam Yap

 

 

 

...............................

:. Alohaber, Anında Haber

:. Yararlı Dosyalar (xls)

:. Ücretsiz Programlarımız

:. Ücretsiz Programlar

...............................

 

© www.alomaliye.com

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz

 

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters