.........................................

 100 SORUDA SOSYAL GÜVENLİK

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2009 SMMM ÜCRET TARİFESİ

...........................................

 2009 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2009 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2009 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 2008 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

   4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (III) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN MALLARIN VERGİ ORANLARI VE ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (BKK 2009/14882)     

    

14 Nisan 2009 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27200

 

Karar Sayısı : 2009/14882

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/4/2009 tarihli ve 281 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/4/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

  

 

6/4/2009 TARİHLİ VE 2009/14882 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

             MADDE 1 – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

III SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

 

 

Vergi

Asgari Maktu

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL/lt)

 

 

 

 

2202.10.00.00.13

Kolalı gazozlar

25

-

 

 

 

 

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

0,26

 

 

 

 

22.04

Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

63

 

 

1,75

 

(2204.10 Köpüklü şaraplar ve 2204.30 Diğer üzüm şıraları hariç)

 

 

 

 

 

 

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

11,25

 

 

 

 

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)

 

 

0

15,50

 

(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

 

 

 

 

 

 

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az olanlar

0

12,25

 

 

 

 

2206.00

Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları

0

 

 

 

1,75

 

 

 

 

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle %22'den fazla olanlar

0

60,00

 

 

 

 

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

0

 

 

60,00

 

 

 

 

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

0

 

60,00

 

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç , (2208.20, 2208.50, 2208.60, 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

 

 

 

 

 

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

50,00

 

 

 

 

2208.50

Cin ve Geneva

0

40,00

 

 

 

 

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

40,00

 

 

 

 

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

 

 

 

(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

 

 

 

(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

60,00

 

 

 

 

2208.70

Likörler

0

55,00

 

 

 

 

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

60,00

 

 

 

 

2208.90.48.00.11

Rakı

0

36,00

 

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

 

 

 

 

 

 

2208.90.71.00.11

Rakı

0

36,00

 

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

 

 

             MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

© www.alomaliye.com

 

 Açılış Sayfam Yap

 Ücretsiz Üyelik

 Haber Alarmı

 Yararlı Dosyalar (xls)

 Ücretsiz Programlar

 

 

 

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-2009   Tüm Hakları Saklıdır.