.........................................

 100 SORUDA SOSGÜV

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2009 SMMM TARİFESİ

...........................................

 2009 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2009 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2009 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

   İŞYERİNE SARHOŞ GELEN VEYA İŞYERİNDE ALKOLLÜ İÇKİ İÇEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ   

20 Temmuz 2009

 

Cumhur Sinan Özdemir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

 İŞYERİNE SARHOŞ GELEN VEYA İŞYERİNDE ALKOLLÜ İÇKİ İÇEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 

 

Okuyucular gönderdikleri e-maillerde işyerinde alkol alan veya işyerine alkollü gelen işçi hakkında ne gibi işlem yapılabileceği sorusunu yöneltmişlerdir.

 

İşverenin işçiyi tazminatsız işten çıkarmasına yönelik hükümler 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 25/II.maddesinde sayılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun, 25/II.maddesi(Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri)

 

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

 

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

 

c) İşçinin  işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

 

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.

 

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye  kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

 

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

 

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

 

h) İşçinin yapmakla  ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

 

i) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

 

Kanun hükmünde  açıkça “işyerinde alkol alan veya işyerine alkollü gelen işçi ” ile ilgili bir düzenleme yer almamış ancak (d) fıkrasında “…84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi” belirtilmiştir.

 

İş Kanunun 84.maddesi (İçki Veya Uyuşturucu Madde Kullanma Yasağı)

 

“İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır.

 

İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir.

 

Alkollü içki kullanma yasağı;

 

a) Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilen,

 

b) Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olan,

 

c) İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olan,

 

İşçiler için uygulanmaz”.

 

İşyerinde Alkol Alan veya İşyerine Alkollü Gelen İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi

 

İş Kanunu hükmü gereği işyerine sarhoş olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki kullanmak yasaktır. İş Kanunu’nun, 25/II-d bendi gereği İş Kanunu’nun, 84.maddesine göre işveren işyerine alkollü gelen veya işyerinde alkol alan işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir.

 

Sonuç

 

İş Kanunu çok açık bir hükümle işyerine sarhoş olarak gelmeyi ve işyerinde alkollü içki kullanmayı yasaklamıştır.

 

İşveren, işyerine sarhoş olarak gelen veya işyerinde alkollü içki kullanan işçiyi İş Kanunu’nun, 25/II-d bendi gereği bu durumu belgelemek şartıyla tazminatsız işten çıkarabilir.

 

İşveren, işçinin alkollü olduğunu doktor raporu, işçinin veya müşterilerin yazılı beyanı ile de belgeleyebilir. Sadece işyerinde çalışan işçilerin beyanı işçinin itirazı halinde yeterli olmayabilir.

 

İşveren, iş sözleşmesini fesih yetkisini bu olayı öğrendiği tarihten itibaren 6 işgünü içinde kullanmak zorundadır. 

 

YAZARIN KİTAPLARI

 

 

 

 

 

...............................

:. Alohaber, Anında Haber

:. Yararlı Dosyalar (xls)

:. Ücretsiz Programlarımız

:. Ücretsiz Programlar

...............................

 

© www.alomaliye.com

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz

 

Web Counters
Free Hit Counter

© Alomaliye.com 2000-2009   Tüm Hakları Saklıdır.