.........................................

 100 SORUDA SOSGÜV

...........................................

 ASGARİ GEÇİM İND.

...........................................

 2009 SMMM TARİFESİ

...........................................

 2009 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2009 PRATİK BİLGİ.

...........................................

 2009 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 TASLAKLAR

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

   SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK     

    

14 Aralık 2009 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27432

 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

 

SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

            

MADDE 1 – 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“Sporcu takım oyununu gerektirmeyen spor dallarında spor kulübünün taahhüt ettiği branşların dışında bir branşta spor yapmak istiyor ise kulüp sporcusu olsa dahi ferdi lisans çıkartabilir. Kulübünün söz konusu branşı taahhüt etmesi halinde sporcuya ait ferdi lisans kulüp lisansına dönüştürülür.”

            

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ilk üç cümlesi ile (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“Lisans çıkarmak isteyen sporcunun aşağıdaki belgeler ile birlikte bağlı bulunduğu il müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Belgelerin kulüp veya ferdi sporcu tarafından daktilo ya da bilgisayar ile doldurulması şarttır. Özerk spor federasyonları, sporcu lisans işlemlerinden ücret alınmasını kararlaştırabilirler.”

            

“a) Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumca onaylı örneği”

            

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile dördüncü fıkrasının (b) bendi ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“Ancak, kulüpleri kapanan sporcular sezon içerisinde eski kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden bir başka kulüp adına lisans çıkartabilirler. Ayrıca, aralıksız olarak üç yıl üst üste lisansı vize edilmeyen sporcunun herhangi bir bedel ödemeksizin kulübüyle ilişkisi kesilmiş olur.”

            

“Kulübünden  ilişiksiz belgesi alan sporcular bu belgeyi ilk üç ay içerisinde bağlı bulundukları il müdürlüğüne tasdik ettirmeleri halinde her zaman kullanabilirler. Aksi durumlarda sporcunun eski kulübüyle ilişkisi kesilmiş sayılmaz. Bu durumda olanlar transfer olabilmek için tekrar ilişiksiz belgesi almak zorundadır. ”

            

“b) Serbest transfer işlemleri; (EK-3)’te belirtilen tescil sürelerini tamamlamış ve yaş sınırını bitirmiş veya yirmi dört yaşını bitiren sporcular bu şartlardan birisini taşıması halinde durumlarını il müdürlüklerinden alacakları bir yazı ile belgeleyerek lisanslı oldukları kulübün iznine bakılmaksızın federasyonca belirlenecek olan ilişiksiz belgesi bedelini kulübüne yatırmak şartıyla başka bir kulübe transfer olabilir.”

            

“Sporcuların kulüpler arası transfer işlemlerinde (EK-3) listedeki tescil sürelerinin hesabında altı ay ve daha fazla süreler bir yıla tamamlanır. Altı aydan az olanlar ise dikkate alınmaz. Sporcuların spora başlama, lisans alma ve serbest transferlerinde (EK-3) listede belirtilen yaşın bitirilmiş olması gerekir. Nüfus kayıtlarında belirtilen yaş sınırının tamamlanmış olmasına bakılır.”

            

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“Bir kulüp bünyesinde birden fazla spor dalında lisansı bulunan sporcunun kulübünden ilişkisini kesmesi durumunda, bedeli en yüksek olan spor dalı ücretine göre işlem yapılır. Kulübüyle ilişiği kesilen sporcunun tüm branşlarda ilişiği kesilmiş olur.”

            

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“ Kulübü kapanan sporcular

            

MADDE 15 – Kulübü kapanan sporcular serbest kalırlar. Bu durumda olan sporcular sezon içerisinde eski kulüplerinin yarışmalarına katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden başka bir kulüp adına lisans alabilirler. Bu durumda ilişiksiz belgesi aranmaz. Ancak, sporcunun kulübünün kapandığını il müdürlüğünden alacağı yazı ile belgelemesi gerekir.”

            

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3 listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

                                                                                                                                                                             “ EK-3

TESCİL SÜRELERİ, YAŞ SINIRLARI, ASGARİ LİSANS ÇIKARMA YAŞLARI,

VİZE VE SEZON BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

 

 

Federasyonlar

 

Tescil Süreleri

Serbest Transferde

Yaş Sınırları

Spora

Başlama Yaşı

Asgari Lisans Çıkarma Yaşları

Vize ve Sezon Başlangıç-Bitiş Tarihleri

Erkek

Bayan

Erkek

Bayan

 

Atletizm Federasyonu

 

1

 

15

 

15

 

9

 

9

 

9

1 Ekim

30 Eylül

Badminton Federasyonu

 

1

 

17

 

17

 

7

 

7

 

8

1 Ocak

31 Aralık

Bedensel Engelliler Fed.

 

2

 

22

 

20

 

10

 

10

 

10

1 Temmuz

30 Haziran

Bilardo Federasyonu

 

1

 

-

 

-

 

10

 

10

 

10

1 Temmuz

30 Haziran

Bisiklet Federasyonu

 

1

 

17

 

17

 

10

 

10

 

11

1 Ocak

31 Aralık

Boks

Federasyonu

 

1

 

22

 

20

 

9

 

9

 

10

1 Ocak

31 Aralık

Buz Hokeyi Federasyonu

 

2

 

18

 

18

 

5

 

5

 

6

1 Ağustos

31 temmuz

Buz Pateni Federasyonu

 

2

 

12

 

11

 

4

 

4

 

5

1 Temmuz

30 Haziran

Hokey Federasyonu

 

1

 

18

 

18

 

6

 

6

 

6

1 Ekim

30 Eylül

Dağcılık Federasyonu

Spor Tırmanışı

 

1

1

 

-

-

 

-

-

 

11

7

 

11

7

 

11

8

 

1 Ocak

31 Aralık

Dans Sporu

Federasyonu

 

2

 

16

 

16

 

6

 

6

 

6

1 Ocak

31 Aralık

Geleneksel Spor Dalları Fed.

-Geleneksel Güreşler-Kızak Sporu

- Atlı Cirit-Rahvan Binicilik

 

 

 

 

1

-

 

 

 

 

15

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

6

12

 

 

 

 

6

12

 

 

 

 

8

16

 

 

 

 

1 Ocak

31 Aralık

Gelişmekte Olan Spor Branşları Fed.

- Kriket

- Krofbal

- Rafting

-Squash

 

 

 

2

2

1

1

 

 

 

18

18

22

17

 

 

 

18

18

19

17

 

 

 

14

9

9

7

 

 

 

14

9

9

7

 

 

 

14

9

12

8

 

 

 

1 Ocak

31 Aralık

Görme Engelliler Spor Federasyonu

 

 

2

 

22

 

20

 

10

 

10

 

10

1 Ocak

31 Aralık

Güreş Federasyonu

1

22

20

8

8

10

1 Temmuz

30 Haziran

Halk Oyunları Federasyonu

2

22

20

6

6

6

1 Ocak

31 Aralık

Halter Federasyonu

2

22

20

9

9

11

1 Ocak

31 Aralık

Hava Sporları Federasyonu

1

10

10

5

5

7

1 Ocak

31 Aralık

Hentbol Federasyonu

 

2

 

22

 

20

 

7

 

7

 

9

1 Temmuz

30 Haziran

Herkes İçin Spor Federasyonu

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

1 Ocak

31 Aralık

 

İşitme Engelliler Spor Federasyonu

 

2

 

24

 

22

 

Spor Dallarında

Uygulanan

Yaşlar

 

Spor Dallarında

Uygulanan

Yaşlar

 

1 Temmuz

30 Haziran

Judo ve Kuraş Federasyonu

 

1

 

-

 

-

 

5

 

5

 

7

1 Ocak

31 Aralık

 

Kano Federasyonu

 

1

 

22

 

19

 

9

 

9

 

12

1 Ocak

31 Aralık

Karate Federasyonu

 

2

 

18

 

18

 

6

 

6

 

6

1 Ocak

31 Aralık

Kayak Federasyonu

 

2

 

20

 

20

 

6

 

6

 

8

1 Temmuz

30 Haziran

Kick Boks Federasyonu

 

2

 

-

 

-

 

6

 

6

 

7

1 Ocak

31 Aralık

Masa Tenisi

Federasyonu

 

1

 

22

 

20

 

5

 

5

 

7

1 Temmuz

30 Haziran

Modern Pentatlon Federasyonu

 

1

 

-

 

-

 

6

 

6

 

7

1 Ocak

31 Aralık

Muay-Thai Federasyonu

 

1

 

10

 

10

 

7

 

7

 

7

1 Ocak

31 Aralık

Okçuluk Federasyonu

 

1

 

-

 

-

 

9

 

9

 

9

1 Ekim

30 Eylül

Oryantiring Federasyonu

 

1

 

20

 

20

 

7

 

7

 

7

1 Ocak

31 Aralık

Sutopu Federasyonu

 

2

 

20

 

18

 

6

 

6

 

8

15 Eylül

14 Eylül

Taekwon-do Federasyonu

 

1

 

-

 

-

 

5

 

5

 

8

1 Ocak

31 Aralık

Triatlon Federasyonu

 

2

 

22

 

20

 

12

 

12

 

13

1 Aralık

30 Kasım

Üniversite Sporları  Fed.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

1 Eylül

31 ağustos

Voleybol Federasyonu

 

2

 

24

 

22

 

8

 

8

 

8

1 Temmuz

30 Haziran

Vücut Geliştirme ve Fitness Fed.

- Bilek Güreşi

1

1

21

24

19

22

15

9

15

9

15

9

1 Ocak

31 Aralık

Wushu  Fed.

- Wushu

- Aikido

- Budokai-Do

 

1

1

1

 

6

12

12

 

6

12

12

 

5

5

6

 

5

5

6

 

6

6

7

1 Ocak

31 Aralık

Yüzme Federasyonu

2

16

16

6

6

 

8

1 Ekim

30 Eylül

Özel Sporcular

Federasyonu

-

-

-

8

8

8

1 Ocak

31 Aralık

 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini  Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-2009   Tüm Hakları Saklıdır.