.........................................

 100 SORUDA SOSGÜV

.........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 2010 VERGİ TAKVİMİ

...........................................

 2010 PRATİK BİLGİ

...........................................

 2010 İŞÇİLİK MALİYET

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

    KARAYOLUYLA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA

UYGULANACAK TABAN ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 59)    

                         

 

                        

  

 

23 Ocak 2010 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27471

 

Ulaştırma Bakanlığından:

 

KARAYOLUYLA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA

UYGULANACAK TABAN ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 59)

 

MADDE 1 – (1) Karayoluyla yapılan şehirlerarası yolcu taşımacılığı piyasasında, aşırı ücret uygulamaları nedeniyle gelişme gösteren haksız rekabetin önlenmesi amacıyla 17/4/1987 tarih ve 19434 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu ve 35 inci maddeleri ile 19/7/2003 tarih ve 25173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımızca "Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı" alanında 5 ay süreyle uygulanmak üzere aşağıdaki taban ücret tarifesi belirlenmiştir.

            

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından karayoluyla yapılan tarifeli şehirlerarası yolcu taşımalarında kilometre esasına göre uygulanacak olup, uygulama süresince aşağıdaki hususlara uyulacaktır.


a) Bu Tebliğ ile belirlenen taban ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV)
dahildir.

            

b) Uyguladıkları ücret tarifesi bu Tebliğe uymayan yetki belgesi sahipleri bu Tebliğin yayımından itibaren Bakanlığa başvurarak en geç yirmi (20) gün içerisinde her türlü iş ve işlemlerini tamamlayarak bu Tebliğe uygun ücret tarifesini alır ve uygularlar.

            

c) Yetki belgesi sahipleri Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 57 nci maddesi çerçevesinde indirimli yolcu bileti kesme haklarını, bu Tebliğ ile belirlenen taban ücret tarifesinden daha aşağı olmamak üzere kullanabilirler.

 

ç) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 57 nci maddesi çerçevesinde Bakanlıktan önceden izin almak suretiyle yapılan özel indirimli bilet satışları ile çocuklar ve özürlüler için yapılan zorunlu indirimlerde (c) bendi hükümleri uygulanmaz.

            

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

            

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

KARAYOLUYLA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK TABAN ÜCRET TARİFESİ

 

YOL MESAFESİ

(KM)

TARİFE

(TL)

YOL MESAFESİ

(KM)

TARİFE

(TL)

101-115

10.00

701-800

39.00

116-130

10.50

801-900

42.00

131-150

11.00

901-1000

44.00

151-175

12,00

1001-1100

46.00

176-200

13.50

1101-1200

48.00

201-250

15.50

1201-1300

50.00

251-300

18.00

1301-1400

52.00

301-350

21.00

1401-1500

54.00

351-400

24.00

1501-1625

57.00

401-475

27.00

1626-1750

60.00

476-550

30.00

1751-1875

63.00

551-625

33.00

1876-2000

66.00

626-700

36.00

2001 ve üzeri

69.00

NOT: Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda tablodaki ücretlere geçiş ücreti eklenerek uygulama yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-2010   Tüm Hakları Saklıdır.