...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

    4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2013 YILINDA UYGULANACAK

OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TGM-2012/1)    

 

 

 

31 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28514 (4. Mükerrer)

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2013 YILINDA UYGULANACAK

OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TGM-2012/1)

MADDE 1 – (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 419 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2012 yılı için yeniden değerleme oranı olan %7,80 (yedi virgül seksen) artış esas alınarak, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

4077 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla

Değişik 25 inci Maddesinin;

1/1/2012- 31/12/2012

TL

1/1/2013-31/12/2013

TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı:

134

144

İkinci fıkrasındaki ceza miktarı:

270

291

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı:

679

731

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları:

1.358

1.463

13.591

14.651

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları:

2.717

2.928

542

584

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı:

6.795

7.325

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları:

13.591

14.651

271.851

293.055

271.851

293.055

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları:

8.153

8.788

81.554

87.915

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı:

108.739

117.220

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)