...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

   "BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ" TABLOSU     

 

 

 

 

19 Mart 2013

 

  - Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

  - Münferit Beyanname

  - Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname

  - Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi

  - Özel Beyanname

  - Geçici Vergi Beyannamesi

  - Muhtasar Beyanname (Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)

  - Muhtasar Beyanname (Üç Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)

  - Katma Değer Vergisi Beyannamesi

  - Katma Değer Vergisi Beyannamesi (3 Aylık)

  - Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan)

  - Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin Muhtasar Beyanname

  - Damga Vergisi Beyannamesi

     (Sürekli DV. mükellefiyeti bulunanlar için DV. makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)

  - Damga Vergisi Beyannamesi

     (Sürekli DV. mükellefiyeti bulunmayanlar için DV.makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)

  - Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi

  - Özel İletişim Vergisi Beyannamesi

  - Şans Oyunları VergisiBeyannamesi

  - Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

  - Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi

  - Emlak Vergisi

  - Motorlu Taşıtlar Vergisi

  - İlan ve Reklam Vergisi

  - Eğlence Vergisi

  - Haberleşme Vergisi

  - Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

  - Yangın Sigortası Vergisi

  - Çevre Temizlik Vergisi

 

 

   "Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri" Tablosu

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

HAVA DURUMU

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)