...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

    HARÇLAR KANUNU (492 SAYILI KANUN)     

 

 

 

 

 Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri

 

HARÇLAR KANUNU

 

 

          Kanun Numarası              : 492

           Kabul Tarihi                     : 2/7/1964

           Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih : 17/7/1964   Sayı : 11756

           Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5   Cilt : 3   Sayfa : 2760

 

                                                            

                                                                               

             Kanunun şümulü:

 

             Madde 1 – Bu kanuna göre alınacak harçlar aşağıda gösterilmiştir:

 

             1. Yargı harçları,

             2. Noter harçları,

             3. (Değişik: 21/1/1982 - 2588/1 md.) Vergi Yargısı Harçları,

             4. Tapu ve Kadastro harçları,

             5. Konsolosluk harçları,

             6. Pasaport, ikamet tezkeresi vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları,

             7. Gemi ve liman harçları,

             8. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları,

             9. Trafik harçları.

 

BİRİNCİ KISIM

Yargı  Harçları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

 

             Mevzuu:

 

             Madde 2 – Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabidir.

             Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hakların hüküm altına alınması halinde de, celse harçları hariç olmak üzere (1) sayılı tarifeye göre harç alınır.

 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)