YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN      

YAPI DENETİMİ İLE İLGİLİ DİĞER MEVZUATLAR

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

06 Temmuz 2004 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25514

 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

Kabul Tarihi: 30.06.2004

Kanun No: 5205

 

MADDE 1. — 29.6.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına “ruhsata tabi olmayan yapılar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.