...........................................

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (5510) ANA SAYFASI  
 

 

 

  

 

 

 

MEVZUAT

Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik (11.07.12-03:25)

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ (14.04.12)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2009/86 (5510 Sayılı Kanun Hk.) (15.12.11)

Anayasa Mahkemesinin E.2008/109, K.2011/25 Sayılı Kararı (31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanun İle İlgili) (02.04.11)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (28.09.08)

İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ (28.09.08)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği (28.09.08)

5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ (28.09.08)

5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ (28.09.08)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (28.09.08)

5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ (28.09.08)

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (28.09.08)

İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (28.09.08)

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar ile Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ (28.09.08)

5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ (28.09.08)

Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ (28.09.08)

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ (28.09.08)

5510 Sayılı Kanununun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ (28.09.08)

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ (28.09.08)

100 Soruda Sosyal Güvenlik Reformu (26.09.08)

İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5763 Sayılı) (26.05.08)

Kamu İdarelerinde Çalışanlar ile Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tesciline İlişkin Tebliğ (Seri No:2) (07.12.06)

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan "MEDULA" Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No:1) (07.12.06)

 

MAKALELER

Şirket Ortakları ve Sosyal Güvenlik. Şükrü Şenalp, YMM  (09.10.06)

Emeklilik Yaşı Artacak mı? İsa Karakaş, SSK Başkanlık Sigorta Müfettişi (09.10.06)

01.01.2007 Tarihinden İtibaren Yurt Dışı Hizmet Borçlanma Miktarı Artacak. Cumhur Sinan Özdemir, İş Müfettişi (06.10.06)

İşsizlerin Emekliliği Kolaylaşıyor. İsa Karakaş, SSK Başkanlık Sigorta Müfettişi (29.09.06)

01.01.2007 Tarihinden İtibaren Kayıt-Tescil Yaptırmamış Bağ-Kur'lular Geçmiş Süreleri Sigortalı Saydırabilecek. Cumhur Sinan Özdemir, İş Müfettişi (25.09.06)

01.01.2007 Tarihinden İtibaren Askerlik Borçlanma Miktarı Artacak ve Ödeme Süresi Kısalacak. Cumhur Sinan Özdemir, İş Müfettişi (18.09.06)

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Yapılacak Hizmetler. İsa Karakaş, SSK Başkanlık Sigorta Müfettişi 

(18.09.06)

Sosyal Güvenlik Reformu Çerçevesinde İş Kazası ve Meslek Hastalığı Prim Oranının Belirlenmesi ve Meydana Gelen Değişikliklerde Yapılacak İşlemler. Bekir Hançer, SSK Sigorta Teftiş Kurulu, Ankara Grup Başkanı Sigorta Baş Müfettişi (11.08.06)

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı


 
© www.alomaliye.com  (2000-...)   Tüm Hakları Saklıdır.
www.abacipark.com . www.kitapsatis.comwww.mevzuatara.comwww.alohaber.com .  www.cariprogram.com