logo07_alo_altin-png.png

 

BİLGİLER | TÜİKTCMB |  DTM | SANAYİ | HAZİNE | BDDK  | KİK | SPKÇSGB |  SORU-CEVAPARŞİV | Sayfa Sonu  

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuat

 PRATİK BİLGİLER 2015

.................................................

 İŞÇİLİK MALİYETİ 2015

.................................................

 AGİ 2015

.................................................

 VERGİ TAKVİMİ 2015

.................................................

 İPC-2015

.................................................

 YENİ GVK

.................................................

 İSG MEVZUATI

.................................................

 TÜKETİCİ MEVZUATI

.................................................

 YENİ TTK

.................................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

.................................................

 SGK MEVZUATI

.................................................

 BAĞIMSIZ DENETİM

.................................................

 TEMEL KANUNLAR

.................................................

 AMORTİSMANLAR

.................................................

 TRANSFER FİYATLANDIR.

.................................................

 DİLEKÇEMATİK

.................................................

 MÜKELLEF BİLDİRİMİ

.................................................

 NACE KODU

.................................................

 BEYANNAME REHBERLERİ

.................................................

 TASLAKLAR

.................................................

 BÜLTENLERİMİZ

.................................................

 MAKALELER

.................................................

 YARGI KARARLARI

.................................................

 KANUN HÜKMÜNDE K.

.................................................

 BAKANLAR KURULU K.

.................................................

 KANUNLAR

.................................................

 TÜZÜKLER

.................................................

 YÖNETMELİKLER

.................................................

 TEBLİĞLER

.................................................

 SİRKÜLER

.................................................

 MUKTEZALAR

.................................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

.................................................

 ANKETLERİMİZ

.................................................

 

 

Diğer Mevzuat

 SMMM Ücret Tarifesi

 6111 S.K.Mevzuatı

 5627 S.K.Mevzuatı

 5763 S.K.Mevzuatı

 5746 S.K.Mevzuat

 5225 S.K.Mevzuatı

 2015 Yılı Çalışmaları

 5510 Sayılı K. Mevzuatı

 Asgari İşçilik

 Askerlik Mevzuatı

 Banka İnternet Adresleri

 Barter

 Beyanname Rehberi

 Bilanço, Gelir Tab. İng.

 Bilgi Edinme Mevzuatı

 Bireysel Emeklilik

 CE Mevzuatı

 Çek Mevzuatı

 Defterler (Ticari)

 Dernekler Mevzuatı

 Dönem Sonu İşlemleri

 e-Defter

 e-Fatura

 e-Beyanname

 e-Bildirge

 e-İmza

 Enflasyon Muhasebesi

 Faaliyet Kodu-Adı

 Faktoring&İkrazatçılık

 Fatura Mevzuatı

 Forfaiting

 Form ve Dilekçeler

 GATS

 Geçici Vergi İşlemleri

 Genel Sağlık Sig. İşl. Yon

 Gıda Bankacılığı

 Gümrük Terimleri Söz.

 IBAN

 İnşaat Mevzuatı

 İstihdamın Teşviki (5084)

 İş Güvenliği

 İşkur Mevzuatı

 İş Kanunu İPC

 İşsizlik Sigortası

 Kadın İşçiler

 Kamu Gözetimi Kurumu

 Kanun ve Yön. Tasarıları  Kara Para ve Mali Suç

 KDV Oran ve Listeleri

 KDV İade Usul ve Esas.

 Kıdem Tazminatı

 Kooperatifler

 KOBİ Vergi Rehberi

 Kurumlar Vergisi

 Leasing

 M2 Maliyetleri

 Maliye Genelgeleri

 Mali Tatil Mevzuatı

 Markalar Mevzuatı

 Meslek Standartları

 Mortgage (Tutsat)

 ÖTV Mevzuatı

 ÖTV Oranları

 Özel Finans Kur. Mevz.

 Ozel İstihdam Büroları

 Ozel Güvenlik Hizmetleri

 Prim Tarifesi SGK

 Reeskont ve Avans Oran.

 Sanatçıların Sigortalılığı

 Serbest Bölgeler Mevzuatı

 Sigortacılık

 SMMM Mevzuatı

 Sos.Güv.Terimleri Sözlük

 Sözlük

 SS İşlemler Yön. (YENİ)

 Şirketler

 TEFE Katsayıları

 Tekdüzen Hesap Planı

 Ticaret Sicili İşlemleri

 TMSK

 Tüketici Kanun Mevzuatı

 Türk Gümrük Tarife Cetv.

 Ulusal Meslek Stand.

 Uzlaşma

 Ücretler Mevzuatı

 Vakıflar Mevzuatı

 Vergi Kodları

 Vergi Kimlik Mevzuatı

 Yabancı Sermaye

 Yabancı İşçi

 Yatırımlarda Destekler

 Yazar Kasa Mevzuatı

 Yeni Bakanlıklar

Devamı

 

 

 

 

 

Ücret Kesme Cezası ve Uygulama Koşulları (31.08.15-09:40)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

Yasal Düzenlemeler ve Hukuki Dayanak, Ücret Kesintisi Cezasının Bireysel İş Akdinde veya Toplu İş Sözleşmesinde Yer Alması...

 

  

 

Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (31.08.15-10:10)

Sayın SMMM Sedat SARI Tarafından Excel Dosyası Olarak Hazırlanan Talep Formları

 

  

 

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik (31.08.15-04:30)

3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini yahut

 

  

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/5) (29.08.15-04:40)

orunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin

 

  

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No.289) (28.08.15-16:20)

Rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin vergilendirilmesi hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu

 

  

 

Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (28.08.15-04:55)

Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 28/3/2001 tarihli 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

 

  

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456) (27.08.15-04:45)

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının sağlanması

 

  

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/8050) (27.08.15-04:45)

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe

 

  

 

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (27.08.15-04:45)

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

 

                        

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/37) (27.08.15-04:45)

“Sözleşmeli besicilik kapsamında alınacak hayvanlarda

 

  

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:66) (2016 Yılı Bina İnşaat m2 Birim Maliyetleri) (26.08.15-04:45)

2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri,

 

  

 

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (26.08.15-04:45)

Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı ağ üzerinde bulundurmakla

 

 

Sigorta Eksperleri AtamaYönetmeliği (25.08.15-05:00)

Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta eksperliği faaliyetinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve

 

  

 

Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.08.15-05:00)

Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

  

 

Yurt Dışı İşçi Erteleme Yönetmeliği (25.08.15-05:00)

Bu Yönetmeliğin amacı; oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu

 

  

  

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (BKK 2015/8040) (25.08.15-05:00)

Ekli "2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında

 

  

 

Basın Kartı Yönetmeliği (25.08.15-05:00)

Bu Yönetmeliğin amacı, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kişilere verilecek basın kartlarına ilişkin usul

 

 

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.08.15-04:55)

...Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü

 

  

 

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (23.08.15-04:55)

Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mevcut yükümlülükleri ile

 

  

 

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.08.15-04:55)

Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve

 

  

 

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik (23.08.15-04:55)

Bu Yönetmeliğin amacı, 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki

 

  

 

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme (23.08.15-04:55)

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal

 

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.08.15-04:45)

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

 

  

 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik (22.08.15-04:45)

Bu Yönetmeliğin amacı; belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve

 

  

 

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği (22.08.15-04:45)

Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanmasına, incelenmesine, değerlendirilmesine

 

  

 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (21.08.15-04:40)

"Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

 

  

 

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliğinde (Tebliğ No: 2014/60) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/36) (21.08.15-04:40)

Bu Tebliğin amacı; ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması,

 

  

 

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (20.08.15-04:45)

(IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere

 

  

 

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.08.15-04:45)

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesi

 

  

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.08.15-04:45)

Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere

 

  

 

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (19.08.15-04:45)

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara

 

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 12/8/2015 Tarihli ve 2015/15 Sayılı Kararı (19.08.15-04:45)

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi

 

  

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/35) (18.08.15-04:30)

(Tebliğ No: 2015/16)’in 8 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

  

 

Yıllık Ücretli İzin Dosyası (Soru-Cevap-Mevzuat-Makale) 

İş Hukukunda yıllık izin uygulamaları. Yıllık ücretli izin hakkında bilmeniz gereken soru-cevap, mevzuat ve makaleler...

 

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2015/7998) (14.08.15-04:35)

2015/7998 Ekli “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması

 

  

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 11/8/2015 Tarihli ve 2015/14 Sayılı Kararı (13.08.15-04:35)

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan...

 

 

Evde Çocuk Bakımı Projesi Sigorta Primi ve Maaş Ödeme Kılavuzu (10.08.15-13:45)

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kesin kayıtları 6 Temmuz 2015 itibariyle başlamıştır.

 

  

 

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (08.08.15-04:30)

Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.08.15-04:30)

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin

 

  

 

Sayıştay Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Sayıştay Genel Kurul Kararı (K.No: 5391/1) (06.08.15-04:35)

Bu esasların amacı, 4734 S.K... uyarınca yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlenmesidir...

 

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.08.15-04:40)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan

 

  

 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.08.15-04:40)

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinin

 

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliği  (04.08.15-04:40)

...çalıştırılan personelin işe başlamalarını, hizmet koşullarını, niteliklerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını,

 

  

 

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.08.15-04:40)

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Geçici Kurul” tanımı

 

  

 

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği (04.08.15-04:40)

Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve

 

 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Temmuz 2015 (03.08.15-10:05)

TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre

 

  

 

Yurt İçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Temmuz 2015 (03.08.15-10:05)

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,32 düşüş

 

  

 

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1) (01.08.15-04:15)

Bu Tebliğin amacı, yatırım kuruluşlarının yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin düzenleyecekleri belgeler ile

 

  

 

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53) (29.07.15-04:35)

İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Finansal Raporlama...

 

  

 

Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 52) (29.07.15-04:35)

Bu Tebliğin amacı; EK 1’de yer alan “TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme

 

 

İlkyardım Yönetmeliği (29.07.15-04:35)

Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi

 

  

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Taslağı) (28.07.15-17:40)

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.07.15-04:45)

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

  

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.07.15-04:45)

70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, en düşük geçerli teklifin

 

 

Devamı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

 

    Finans

 S. Piyasa/TCMB Döviz

 ................................................

 Kur Dönüştürücü

 ................................................

 S. Piyasa Altın

 ................................................

Finans

Petrol

Altın (ONS)

 

 

Makaleler

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Uygulamalarında “İştirak Kazancı İstisnası” Ve Sınırları.  (28.08.15)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 

e-Fatura ve e-Defter Uygulama Kapsamı Genişliyor (25.08.15)

M.Bahadır ALTAŞ, SMMM

 

Kısmi Uzlaşma Niçin Yapılamıyor? (05.08.15)

Cihangir ÖZKÖK, YMM

 

Mal Varlığı Araştırması (28.07.15)

Muharrem ÖZDEMİR, YMM

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tapu Harcı Matrahı (27.07.15)

Zafer ANADOLU, SMMM

 

Silahların Eşitliği İle İlgili Bir Anayasa Mahkemesi Kararı'nın Düşündürdükleri (22.07.15)

Rüknettin KUMKALE, YMM

 

İşçinin Gözaltına Alınması Veya Tutuklanması Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshi (20.07.15)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Kurumuna Genel Bir Bakış (20.07.15)

Serkan KÖLELİ, SMMM

 

Tüm Yönleriyle Haciz Uygulama Sürecine Genel Bir Bakış (07.07.15)

Cemal KADAN, SMMM

 

Çağrı Üzerine Çalışma ve İşsizlik Sigortası (29.06.15)

Ali Kemal TERZİ, İş Müfettişi

 

SMMM ve YMM'lerin Sundukları Hizmetlerin Gelir Vergisi ve KDV Kanunu Açısından Değerlendirilmesi (29.06.15)

Rüknettin KUMKALE, YMM

 

 Devamı

Yayın Kurallarımız

 

 

    Gündemdekiler

 

 

Kıdem Tazminatı

 

Ücretler Dosyası

 

Yıllık Ücretli İzin

 

SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı ve Cevapları Açıklayan Çözüm Kitapçığı

 

Mali Tatil Mevzuatı

 

Devamı 

 

 

  

   Sayfa Başı

 

:. İletişim

:. İktibas

:. Sorumluluk Beyanı

:. Yazarlık Başvurusu

:. Sitene Ekle

 

:. Muhasebe Programı

:. Personel Programı

:. İşletme Programı

:. Cari-Kasa Programı

:. Mali Müşavir Seti

:. Muhasebe Kitapları

:. SMMM, YMM

 

kredi, banka mortgage

PDKS Programı

Muhasebe

muhasebe sitesi

 

www.abacipark.com

www.kitapsatis.com

www.mevzuatara.com

www.alohaber.com

www.cariprogram.com

www.alomaliye.net

:. VPS

:. Sitemizin Hiçbir Kamu Kurum Ya Da Kuruluşuyla İlgisi Yoktur. Gazete, Dergi vb. Basılı Yayınımız Yoktur.

alo@alomaliye.com  -  0 312 229 49 11 - 0 312 232 46 43 - © 2000- ... Alomaliye.com - Tüm Hakları Saklıdır  - Tasarım: Fatih ABACI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ALAN ADI TESCİL

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber Mevzuat

 

..............................................

4857 Sayılı İş Kanunu

..............................................

SGK Teşvikleri

..............................................

Vergisel Teşvikler

..............................................

Her Yönüyle SGDP

..............................................

50 ve Üzeri İşçi Çalıştırma

..............................................

Engelliler Mevzuatı

..............................................

GSS - 50 Soru 50 Cevap

..............................................

GVK'da Ücret, İşveren...

..............................................

VUK'da Ücret Bordrosu

..............................................

İnşaat m2 Maliyet Bedel.

..............................................

İş Kazası Mevzuatı

..............................................

İşçi Özlük Dosyası

..............................................

Ücretler, Taban Tavan

..............................................

Yıllar İtibariyle Asgari Ücr.

..............................................

Nelerden Vergi SSK kesilir

..............................................

Sorularla İstatistikler...

..............................................

Resmi İstatistik Programı

..............................................