logo07_alo_altin-png.png

 

BİLGİLER | TÜİKTCMB |  DTM | SANAYİ | HAZİNE | BDDK  | KİK | SPKÇSGB |  SORU-CEVAPARŞİV | Sayfa Sonu  

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuat

 2015 YILI İPC

.................................................

 2015 YILI ÇALIŞMALARI

.................................................

 VERGİ ve SGK AFFI

.................................................

 PRATİK BİLGİLER 2014

.................................................

 İŞÇİLİK MALİYETİ 2014

.................................................

 AGİ 2014

.................................................

 VERGİ TAKVİMİ 2014

.................................................

 YENİ GVK

.................................................

 İSG MEVZUATI

.................................................

 TÜKETİCİ MEVZUATI

.................................................

 YENİ TTK

.................................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

.................................................

 SGK MEVZUATI

.................................................

 BAĞIMSIZ DENETİM

.................................................

 TEMEL KANUNLAR

.................................................

 AMORTİSMANLAR

.................................................

 TRANSFER FİYATLANDIR.

.................................................

 DİLEKÇEMATİK

.................................................

 MÜKELLEF BİLDİRİMİ

.................................................

 NACE KODU

.................................................

 BEYANNAME REHBERLERİ

.................................................

 TASLAKLAR

.................................................

 BÜLTENLERİMİZ

.................................................

 MAKALELER

.................................................

 YARGI KARARLARI

.................................................

 KANUN HÜKMÜNDE K.

.................................................

 BAKANLAR KURULU K.

.................................................

 KANUNLAR

.................................................

 TÜZÜKLER

.................................................

 YÖNETMELİKLER

.................................................

 TEBLİĞLER

.................................................

 SİRKÜLER

.................................................

 MUKTEZALAR

.................................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

.................................................

 ANKETLERİMİZ

.................................................

 

 

Diğer Mevzuat

 SMMM Ücret Tarifesi

 6111 S.K.Mevzuatı

 5627 S.K.Mevzuatı

 5763 S.K.Mevzuatı

 5746 S.K.Mevzuat

 5225 S.K.Mevzuatı

 2009/15199 Mevzuatı

 2014 Yılı Çalışmaları

 5510 Sayılı K. Mevzuatı

 Asgari İşçilik

 Askerlik Mevzuatı

 Banka İnternet Adresleri

 Barter

 Beyanname Rehberi

 Bilanço, Gelir Tab. İng.

 Bilgi Edinme Mevzuatı

 Bireysel Emeklilik

 CE Mevzuatı

 Çek Mevzuatı

 Defterler (Ticari)

 Dernekler Mevzuatı

 Dönem Sonu İşlemleri

 e-Defter

 e-Fatura

 e-Beyanname

 e-Bildirge

 e-İmza

 Enflasyon Muhasebesi

 Faaliyet Kodu-Adı

 Faktoring&İkrazatçılık

 Fatura Mevzuatı

 Forfaiting

 Form ve Dilekçeler

 GATS

 Geçici Vergi İşlemleri

 Genel Sağlık Sig. İşl. Yon

 Gıda Bankacılığı

 Gümrük Terimleri Söz.

 IBAN

 İnşaat Mevzuatı

 İstihdamın Teşviki (5084)

 İş Güvenliği

 İşkur Mevzuatı

 İş Kanunu İPC

 İşsizlik Sigortası

 Kadın İşçiler

 Kamu Gözetimi Kurumu

 Kanun ve Yön. Tasarıları  Kara Para ve Mali Suç

 KDV Oran ve Listeleri

 KDV İade Usul ve Esas.

 Kıdem Tazminatı

 Kooperatifler

 KOBİ Vergi Rehberi

 Kurumlar Vergisi

 Leasing

 M2 Maliyetleri

 Maliye Genelgeleri

 Mali Tatil Mevzuatı

 Markalar Mevzuatı

 Meslek Standartları

 Mortgage (Tutsat)

 ÖTV Mevzuatı

 ÖTV Oranları

 Özel Finans Kur. Mevz.

 Ozel İstihdam Büroları

 Ozel Güvenlik Hizmetleri

 Prim Tarifesi SGK

 Reeskont ve Avans Oran.

 Sanatçıların Sigortalılığı

 Serbest Bölgeler Mevzuatı

 Sigortacılık

 SMMM Mevzuatı

 Sos.Güv.Terimleri Sözlük

 Sözlük

 SS İşlemler Yön. (YENİ)

 Şirketler

 TEFE Katsayıları

 Tekdüzen Hesap Planı

 Ticaret Sicili İşlemleri

 TMSK

 Tüketici Kanun Mevzuatı

 Türk Gümrük Tarife Cetv.

 Ulusal Meslek Stand.

 Uzlaşma

 Ücretler Mevzuatı

 Vakıflar Mevzuatı

 Vergi Kodları

 Vergi Kimlik Mevzuatı

 Yabancı Sermaye

 Yabancı İşçi

 Yatırımlarda Destekler

 Yazar Kasa Mevzuatı

 Yeni Bakanlıklar

Devamı

 

 

 

 

 

Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/4) (21.12.14-05:20)

Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve

 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2014/43) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/57) (20.12.14-05:25)

(Tebliğ No:2014/43)'in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile yedinci ve

 

 

20 Aralık 2014 Tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Gümrük Tebliğleri (4 Adet) (20.12.14-05:25)

Gümrük tebliğleri...

 

 

Kasa Hesabı ve Ortaklar Cari Hesabının Türk Ticaret Kanunu-Kurumlar Vergisi Kanunu ve Torba (AF) Kanunu İlişkisinin Değerlendirilmesi (19.12.14-16:30)

Talha APAK, YMM, Bağımsız Denetçi

İşletmelerin kasa ve ortaklar cari hesapları, hem borçlu hem de alacaklı olarak çalışan hesaplardır. Bu hesaplardan ortaklar...

 

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (19.12.14-05:15)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

 

 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (19.12.14-05:15)

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

 

 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/5) (19.12.14-05:15)

Bu Tebliğin amacı, şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik şirketler, işbirliği kuruluşları ve

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.12.14-05:30)

Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen

 

 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.12.14-05:30)

Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan...

 

 

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, ... 2015 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar (BKK 2014/7025) (18.12.14-05:30)

2015 yılı için geçerli olmak üzere

 

 

Torba Yasa-Vergi ve SGK Affı Mevzuatı (Online Ödeme, Kanun, Genelge, Tebliğler, TEFE/ÜFE Hesaplama Tablosu, Makaleler)

Şu ana kadar çıkan tüm mevzuat, rehber, broşür ve makaleler...

 

 

Hava Yolu Taşımacılığında Kullanılan Elektronik Yolcu Biletlerinin Usul ve Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı (16.12.14-16:20)

Tebliğ taslağı...

 

 

415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Taslağı (16.12.14-16:20)

Tebliğ taslağı...

 

 

e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi ile Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura Uygulamasına İlişkin Tebliğ Taslağı (16.12.14-16:20)

Tebliğ taslağı...

 

 

421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Taslağı (16.12.14-16:20)

Tebliğ taslağı...

 

 

421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Taslağı (16.12.14-16:20)

Tebliğ taslağı...

 

 

397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Taslağı (16.12.14-16:20)

Tebliğ taslağı...

 

 

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırını...İlişkin Tebliğ (No: 2015/1) (16.12.14-05:20)

2015 yılı İdari Para Cezaları...

 

 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/9) (16.12.14-05:20)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

 

SGK Genelgesi 2014/32 (15.12.14-10:20)

Bu Genelge ile 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

 

 

SGK Genelgesi 2014/31 (15.12.14-10:20)

Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin Kurumumuza olan borçlarının takip ve tahsilinde yürütülecek işlemler ile 5393 sayılı Belediye Kanununun

 

 

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti (14.12.14-05:30)

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/9) (14.12.14-05:30)

Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan iki meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

 

 

12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararları (12.12.14-09:05)

6098, 6100 ve 4458 sayılı kanunlar hk...

 

 

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/3) (12.12.14-09:05)

Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında

 

 

Bazı Kanunlarda Yer Alan 2015 Yılı İdari Para Cezaları (12.12.14-09:05)

6446, 5307, 5015 ve 6446 sayılı kanunlarda yer alan 2015 yılı idari para cezaları...

 

 

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) (11.12.14-05:05)

6552 Sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde yer alan başvuru süresi ve

 

 

Güvence Denetimi Standardı 3420 (GDS 3420) Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 42 (10.12.14-09:20)

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan...

 

 

SGK Duyurusu (5510 Sayılı Kanunun 6/e Bendi Hk.) (09.12.14-15:30)

6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun sigortalı sayılmayanların düzenlendiği 6 ıncı maddesinin (e) bendi 11/9/2014 tarihinden geçerli olmak...

 

 

Damga Vergisi Sirküleri / 20 (08.12.14-11:35)

Noterde Düzenlenen Belgelerde İmza Atamayanlara İlişkin Damga Vergisi ve Harç Uygulamasına İlişkin Sirküler...

 

 

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2014/2) (08.12.14-05:10)

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (Enstitü)’na yapılan marka tescil başvurularında esas alınacak Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesini

 

 

Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik (08.12.14-05:10)

Bu Yönetmeliğin amacı; binanın doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevresel

 

 

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (07.12.14-04:55)

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine...

 

 

6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 2) (05.12.14-05:05)

6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (6331 SK Tüm Mevzuat)

A'dan Z'ye işçi çalıştıran tüm sektörleri ilgilendiren kanun mevzuatı, Yürürlük Tarihleri, İdari Para Cezaları (İPC), Neler Getiriyor,  SSS...

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 119) (05.12.14-05:05)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş olduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun...

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/8) (05.12.14-05:05)

Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan dört meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

 

 

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 67 (Kıymetli Taşlarda KDV Uygulaması) (03.12.14-15:25)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 6552 sayılı Kanunla değişik (17/4-g) maddesi ile kıymetli taşların

 

 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Kasım 2014 (03.12.14-10:05)

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,97 düşüş, bir önceki yılın

 

 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Kasım 2014 (03.12.14-10:05)

TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,18, bir önceki yılın

 

 

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5) Çerçevesinde Belirlenen Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkındaki Duyuru (03.12.14-05:05)

(1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak (a) Aylık azami

 

 

6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (BKK 2014/7016) (30.11.14)

Kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin

 

 

Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.11.14-04:55)

Taksimetre Muayene Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin

 

 

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu (6570 Sayılı Kanun) (29.11.14-04:55)

Bu Kanunun amacı, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık

 

 

167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (6571 Sayılı Kanun) (29.11.14-04:55)

Uluslararası Çalışma Örgütünün 1988 yılında yapılan 75 inci Uluslararası

 

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı (28.11.14-05:10)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü

 

Devamı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

 

    Finans

 S. Piyasa/TCMB Döviz

 ................................................

 Kur Dönüştürücü

 ................................................

 S. Piyasa Altın

 ................................................

Finans

Petrol

Altın (ONS)

 

 

Makaleler

Özel Esaslar Uygulaması ve Çıkış Yolları (16.12.14)

Muharrem ÖZDEMİR, YMM - Mahmut Bülent YILDIRIM, YMM

 

Kasa Affı, Kasa İşkencesine Dönüşmesin Dikkat! (15.12.14)

Şaban KÜÇÜK, YMM

 

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısının Vergi Uygulamalarına İlişkin Önemli Değişiklikleri (14.12.14)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Süt İzni (Emzirme İzni) (11.12.14)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

Oto Alım Satım Faaliyetinde KDV Sorunu (09.12.14)

Ersen DALGIÇ, SMMM 

 

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Kollektif ve Komandit Şirketlerde Serbest Meslek Kazancı (03.12.14)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Alternatif Gayrimenkul Yatırımları: Otopark Yatırımları ve Finansman Modelleri (02.12.14)

Doç.Dr. Ali HEPŞEN, Öğretim Üyesi

 

Torba Yasa Sonrasında SGK Tarafından Tahsilinden Vazgeçilen İdari Para Cezaları (01.12.14)

Özer DEMİRDİZEN, Sosyal Güvenlik Denetmeni, Mali Hukuk Bilim Uzmanı

 

İş Hukukunda Hafta Tatili ve Hafta Tatili Ücreti (27.11.14)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

Yap İşlet Devret Modelinde Stopaj ve KDV Sorunu (26.11.14)

Cihangir ÖZKÖK, YMM

 

Üniversite Bünyesindeki Bir Döner Sermaye İşletmesinden, Sandıklardan Veyahut Fonlarda Elde Edilen Ücretler Ayrı Bir İşverenden mi Alınmış Sayılacaktır? (24.11.14)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Mirasçıların Sorumluluğu

(19.11.14)

Muharrem ÖZDEMİR, YMM

 

Hizmet Sözleşmesinin Devri Hakkında Bilinmesi Gerekenler (18.11.14)

Cem BALOĞLU, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi

 

Pansiyon İşletmelerinde Vergilendirme

(17.11.14)

Rüknettin KUMKALE, YMM

 Devamı

Yayın Kurallarımız

 

 

    Gündemdekiler

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:8 (Taslak)

 

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği (TASLAK)

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

 

 

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

 

 

2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

 

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

 

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi

 

2014 Yılı İdari Para Cezaları ve Parasal Sınırlar

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Hakkında SSS

 

 

Kıdem Tazminatı Dosyası

 

Ücretler Dosyası

 

 

Yıllık Ücretli İzin Dosyası

 

Devamı 

 

 

  

   Sayfa Başı

 

:. İletişim

:. İktibas

:. Sorumluluk Beyanı

:. Yazarlık Başvurusu

:. Muhasebe Programı

:. Personel Programı

:. İşletme Programı

:. Cari-Kasa Programı

:. Mali Müşavir Seti

:. Muhasebe Kitapları

:. SMMM, YMM

 

kredi, banka mortgage

PDKS Programı

Muhasebe

muhasebe sitesi

 

www.abacipark.com

www.kitapsatis.com

www.mevzuatara.com

www.alohaber.com

www.cariprogram.com

www.alomaliye.net

:. VPS

:. Sitemizin Hiçbir Kamu Kurum Ya Da Kuruluşuyla İlgisi Yoktur. Gazete, Dergi vb. Basılı Yayınımız Yoktur.

alo@alomaliye.com  -  0 312 229 49 11 - 0 312 232 46 43 - © 2000- ... Alomaliye.com - Tüm Hakları Saklıdır  - Tasarım: Fatih ABACI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ALAN ADI TESCİL

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

..............................................

SGK Teşvikleri

..............................................

Vergisel Teşvikler

..............................................

Her Yönüyle SGDP

..............................................

50 ve Üzeri İşçi Çalıştırma

..............................................

Engelliler Mevzuatı

..............................................

GSS - 50 Soru 50 Cevap

..............................................

GVK'da Ücret, İşveren...

..............................................

VUK'da Ücret Bordrosu

..............................................

İnşaat m2 Maliyet Bedel.

..............................................

İş Kazası Mevzuatı

..............................................

İşçi Özlük Dosyası

..............................................

Ücretler, Taban Tavan

..............................................

Yıllar İtibariyle Asgari Ücr.

..............................................

Nelerden Vergi SSK kesilir

..............................................

Sorularla İstatistikler...

..............................................

Resmi İstatistik Programı

..............................................