logo07_alo_altin.jpg

 

BİLGİLER | TÜİKTCMB |  DTM | SANAYİ | HAZİNE | BDDK  | KİK | SPKÇSGB |  SORU-CEVAPARŞİV | Sayfa Sonu  

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuat

 2014 VERGİ AFFI

.................................................

 PRATİK BİLGİLER 2014

.................................................

 İŞÇİLİK MALİYETİ 2014

.................................................

 AGİ 2014

.................................................

 VERGİ TAKVİMİ 2014

.................................................

 YENİ GVK

.................................................

 İSG MEVZUATI

.................................................

 TÜKETİCİ MEVZUATI

.................................................

 YENİ TTK

.................................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

.................................................

 SGK MEVZUATI

.................................................

 BAĞIMSIZ DENETİM

.................................................

 TEMEL KANUNLAR

.................................................

 AMORTİSMANLAR

.................................................

 TRANSFER FİYATLANDIR.

.................................................

 DİLEKÇEMATİK

.................................................

 MÜKELLEF BİLDİRİMİ

.................................................

 NACE KODU

.................................................

 BEYANNAME REHBERLERİ

.................................................

 TASLAKLAR

.................................................

 BÜLTENLERİMİZ

.................................................

 MAKALELER

.................................................

 YARGI KARARLARI

.................................................

 KANUN HÜKMÜNDE K.

.................................................

 BAKANLAR KURULU K.

.................................................

 KANUNLAR

.................................................

 TÜZÜKLER

.................................................

 YÖNETMELİKLER

.................................................

 TEBLİĞLER

.................................................

 SİRKÜLER

.................................................

 MUKTEZALAR

.................................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

.................................................

 ANKETLERİMİZ

.................................................

 

 

Diğer Mevzuat

 SMMM Ücret Tarifesi

 6111 S.K.Mevzuatı

 5627 S.K.Mevzuatı

 5763 S.K.Mevzuatı

 5746 S.K.Mevzuat

 5225 S.K.Mevzuatı

 2009/15199 Mevzuatı

 2014 Yılı Çalışmaları

 5510 Sayılı K. Mevzuatı

 Asgari İşçilik

 Banka İnternet Adresleri

 Barter

 Beyanname Rehberi

 Bilanço, Gelir Tab. İng.

 Bilgi Edinme Mevzuatı

 Bireysel Emeklilik

 CE Mevzuatı

 Çek Mevzuatı

 Defterler (Ticari)

 Dernekler Mevzuatı

 Dönem Sonu İşlemleri

 e-Defter

 e-Fatura

 e-Beyanname

 e-Bildirge

 e-İmza

 Enflasyon Muhasebesi

 Faaliyet Kodu-Adı

 Faktoring&İkrazatçılık

 Fatura Mevzuatı

 Forfaiting

 Form ve Dilekçeler

 GATS

 Geçici Vergi İşlemleri

 Genel Sağlık Sig. İşl. Yon

 Gıda Bankacılığı

 Gümrük Terimleri Söz.

 IBAN

 İnşaat Mevzuatı

 İstihdamın Teşviki (5084)

 İş Güvenliği

 İşkur Mevzuatı

 İş Kanunu İPC

 İşsizlik Sigortası

 Kadın İşçiler

 Kamu Gözetimi Kurumu

 Kanun ve Yön. Tasarıları  Kara Para ve Mali Suç

 KDV Oran ve Listeleri

 KDV İade Usul ve Esas.

 Kıdem Tazminatı

 Kooperatifler

 KOBİ Vergi Rehberi

 Kurumlar Vergisi

 Leasing

 M2 Maliyetleri

 Maliye Genelgeleri

 Mali Tatil Mevzuatı

 Markalar Mevzuatı

 Meslek Standartları

 Mortgage (Tutsat)

 ÖTV Mevzuatı

 ÖTV Oranları

 Özel Finans Kur. Mevz.

 Ozel İstihdam Büroları

 Ozel Güvenlik Hizmetleri

 Prim Tarifesi SGK

 Reeskont ve Avans Oran.

 Sanatçıların Sigortalılığı

 Serbest Bölgeler Mevzuatı

 Sigortacılık

 SMMM Mevzuatı

 Sos.Güv.Terimleri Sözlük

 Sözlük

 SS İşlemler Yön. (YENİ)

 Şirketler

 TEFE Katsayıları

 Tekdüzen Hesap Planı

 Ticaret Sicili İşlemleri

 TMSK

 Tüketici Kanun Mevzuatı

 Türk Gümrük Tarife Cetv.

 Ulusal Meslek Stand.

 Uzlaşma

 Ücretler Mevzuatı

 Vakıflar Mevzuatı

 Vergi Kodları

 Vergi Kimlik Mevzuatı

 Yabancı Sermaye

 Yabancı İşçi

 Yatırımlarda Destekler

 Yazar Kasa Mevzuatı

 Yeni Bakanlıklar

Devamı

 

 

 

   

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 68 (Ba-Bs Süre Uzatımı Hk.) (26.07.14-05:20)

31.07.2014 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2014/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs

 

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (26.07.14-05:20)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi İle Temel Eğitim ve Staj Merkezi Şubelerinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge (26.07.14-04:55)

Birlik Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde; Temel Eğitim ve Staj Merkezi Yönetim

 

 

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (2014/6572) (26.07.14-04:55)

Yürürlükten kaldırıldı...

 

 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (26.07.14-04:55)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife...

 

 

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.07.14-04:55)

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki...

 

alomaliye.com

 

PDKS

PROGRAMI

TIKLAYINIZ

 

Mali Tatil Mevzuatı

Makale, ilgili kanun, uygulama tebliğleri, SGK Bildirgeleri İle KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin Verilme Süreleri...

 

 

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (2014/6573) (25.07.14-04:55)

Tüzüğün yürürlükten kaldırılması...

 

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.07.14-04:55)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2nci maddesinin üçüncü fıkrasının

 

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/4) (25.07.14-04:55)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının

 

 

Anayasa Mahkemesinin 9/5/2013 Tarihli ve E: 2011/42, K: 2013/60 Sayılı Kararı (25.07.14-04:55)

6111 sayılı kanun, 5510 sayılı kanun...

 

 

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) (24.07.14-04:35)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (1) uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğine

 

 

Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/102, K: 2014/57 Sayılı Kararı (24.07.14-04:35)

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun...

 

 

Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2013/147, K: 2014/75 Sayılı Kararı (24.07.14-04:35)

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42. madesinin..

 

 

Mali Tatil Hakkında SGK Duyurusu (23.07.14-16:55)

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarına göre 2014 yılında mali tatil,

 

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (2014/6506) (23.07.14-04:25)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/36) (23.07.14-04:25)

Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi...

 

 

2014 - II. Dönem Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Hesaplamaları ve Asgari Ücret Karşılaştırması (18.07.14-10:35)

2014 - II. Dönem Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Hesaplamaları ve Asgari Ücret Karşılaştırması. Normal İşçi, Kapıcı, Emekli, Kapıcı-Emekli...

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (6331 SK Tüm Mevzuat)

A'dan Z'ye işçi çalıştıran tüm sektörleri ilgilendiren kanun mevzuatı, Yürürlük Tarihleri, İdari Para Cezaları (İPC), Neler Getiriyor,  SSS...

 

 

Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/24, K: 2013/133 Sayılı Kararı (22.07.14-05:15)

6.12.2012 günlü 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun...

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:7) (22.07.14-05:15)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına

 

 

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.07.14-04:55)

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği (19.07.14-04:55)

Bu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına

 

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 33 (17.07.14-11:45)

2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı...

 

 

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (BKK 2014/6574) (17.07.14-04:40)

Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır...

 

 

İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-60.1) (17.07.14-04:40)

Bu Tebliğin amacı, ipotek finansmanı kuruluşlarına ve bu kuruluşların faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

 

 

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.07.14-04:40)

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi

 

 

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.07.14-04:40)

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 5 inci

 

 

SGK Genelgesi 2014/19 (3201 Sayılı Kanun Uygulamaları) (16.07.14)

3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi...

 

 

Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 13/5/2014 Tarihli ve 2014/7 Sayılı Kararı (16.07.14-04:10)

Milli Eğitim Bakanlığının 425429 sayılı yazısı ile Kalkınma Bakanlığının...

 

 

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.07.14-04:35)

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde...

 

 

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde (Sayı: 2014/1) Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (12.07.14-04:35)

2014/1 sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğin “

 

 

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik (12.07.14-04:35)

Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme hizmeti yapabilmesi için kayıt altına alınmasına

 

 

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ (12.07.14-04:35)

Bu Tebliğin amacı, ithal veya imal edilen ya da yurtdışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların

 

 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) (11.07.14-04:15)

2464 sayılı Kanunun, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve işyeri açma izni harcına dair...

 

 

Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı (10.07.14-04:30)

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 14 Temmuz 2014 tarihinde başlayıp 25 Temmuz 2014 tarihinde saat 17:00 de sona erecektir.

 

 

Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 38 (10.07.14-04:30)

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Ara Dönem Finansal Bilgilerin, 

 

 

Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun (6550 Sayılı Kanun) (10.07.14-04:30)

Bu Kanunun amacı, araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesine ilişkin

 

 

Tüketici Konseyi Yönetmeliği (05.07.14-04:35)

Bu Yönetmeliğin amacı; Tüketici Konseyinin kuruluş ve görevleri ile toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 113) (05.07.14)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrükİşlemleri) (Seri No:100)’nin 3 üncü

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.07.14-04:35)

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin...

 

 

Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik (04.07.14-04:35)

Bu Yönetmeliğin amacı; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar

 

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2014/15) (04.07.14-04:35)

Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere...

 

 

Türk Eximbank 2014 Yılı Ülke Limitleri Listesinin Onaylanması Hakkında Karar (2014/6504) (04.07.14-04:35)

yabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri

 

Devamı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

 

    Finans

 S. Piyasa/TCMB Döviz

 ................................................

 Kur Dönüştürücü

 ................................................

 S. Piyasa Altın

 ................................................

Finans

Petrol

Altın (ONS)

 

 

Makaleler

İmalatçı İthalatçılara İlişkin Gümrükçe Alınan ÖTV Teminatının Erken Çözümü Mümkün Hale Gelmiştir (24.07.14)

Ali ÇAKMAKÇI, E.Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Şirket Belediyeciliğine Farklı Bir Bakış (23.07.14)

Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM

 

Statutory Leaves Under Turkish Labor Law (21.07.14)

Sozer ÇİZMECİ, Human Resources Manager

 

New Incentive Decree On The Investments Of Critical Sectors In Turkey (14.07.14)

Ali CAKMAKCI, F.Tax Inspector, Sworn In CPA, Independent Auditor

 

Vergi ve Sigorta Primi Affı. (TEFE-UFE Hesaplama Tablosu-Haziran 2014 ) (11.07.14)

Dr.Mehmet Ali AKTAŞ, YMM

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinden Uygulayıcılara Notlar (10.07.14)

Emrah AYGÜL, SMMM

 

İndirimli Teminat Uygulaması Sertifikası (İTUS) (07.07.14)

Dr. Murat KOÇ, YMM

 

İşverenlerin Şahsına Ait Olup Çalışanlara Kullandırılan Meskenler İçin Gayrimenkul Sermaye İradı Kapsamında Beyan Gerekir mi? (04.07.14)

Ali ÇAKMAKÇI, E.Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Mali Tatil Uygulaması

(26.06.14)

Mahmut Bülent YILDIRIM, YMM

 

İşverenler İçin 1 Ağustos 2014 Tarihinin Önemi, Sigortalılık Kontrolünde Yeni Dönem, Bankalar ve Kamu İdarelerine Yüklenen Sorumluluk (20.06.14)

Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM

 

Sınai Mülkiyet Haklarında Gelir/Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası (20.06.14)

Emrah AYGÜL, SMMM

 

İş Hukukunda Kötü Niyet Tazminatı

(18.06.14)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

Engellilere Tanınan Vergisel Avantajlar (16.06.14)

Muharrem ÖZDEMİR, Manisa Defterdarı

 Devamı

Yayın Kurallarımız

 

 

    Gündemdekiler

2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

 

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

 

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi

 

2014 Yılı İdari Para Cezaları ve Parasal Sınırlar

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Hakkında SSS

 

 

Kıdem Tazminatı Dosyası

 

Ücretler Dosyası

 

 

Yıllık Ücretli İzin Dosyası

 

Devamı 

 

 

  

   Sayfa Başı

 

:. İletişim

:. İktibas

:. Sorumluluk Beyanı

:. Yazarlık Başvurusu

:. Muhasebe Programı

:. Personel Programı

:. İşletme Programı

:. Cari-Kasa Programı

:. Mali Müşavir Seti

:. Muhasebe Kitapları

:. SMMM, YMM

 

kredi, banka mortgage

PDKS Programı

Muhasebe

muhasebe sitesi

 

www.abacipark.com

www.kitapsatis.com

www.mevzuatara.com

www.alohaber.com

www.cariprogram.com

www.alomaliye.net

:. VPS

:. Sitemizin Hiçbir Kamu Kurum Ya Da Kuruluşuyla İlgisi Yoktur. Gazete, Dergi vb. Basılı Yayınımız Yoktur.

alo@alomaliye.com  -  0 312 229 49 11 - 0 312 232 46 43 - © 2000- ... Alomaliye.com - Tüm Hakları Saklıdır  - Tasarım: Fatih ABACI

  

 

 

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ALAN ADI TESCİL

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

..............................................

SGK Teşvikleri

..............................................

Vergisel Teşvikler

..............................................

Her Yönüyle SGDP

..............................................

50 ve Üzeri İşçi Çalıştırma

..............................................

Engelliler Mevzuatı

..............................................

GSS - 50 Soru 50 Cevap

..............................................

GVK'da Ücret, İşveren...

..............................................

VUK'da Ücret Bordrosu

..............................................

İnşaat m2 Maliyet Bedel.

..............................................

İş Kazası Mevzuatı

..............................................

İşçi Özlük Dosyası

..............................................

Ücretler, Taban Tavan

..............................................

Yıllar İtibariyle Asgari Ücr.

..............................................

Nelerden Vergi SSK kesilir

..............................................

Sorularla İstatistikler...

..............................................

Resmi İstatistik Programı

..............................................