AÇILAN, KAPANAN ŞİRKET VE FİRMA İSTATİSTİKLERİ   

 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2003 Eylül ayında açılan, kapanan şirket ve firma istatistiklerini açıkladı.

 

2003 Eylül ayında yeni 2784 şirket ve 2546 firma kuruldu. Aynı ay içinde 393 şirket ile 1253 firma kapandı.

 

2003 Eylül ayında yeni kurulan şirketlerin 2517'si limited, 192'si anonim, 20'si kollektif şirket ve 55'i kooperatiftir.

 

 

2002

2003

Değişim (%)

Eylül

Ocak-Eylül

Eylül

Ocak-Eylül

Eylül

Ocak-Eylül

Yeni Açılan Şirketler ve kooperatifler

2337

23593

2784

24227

19,13

2,69

Kapanan şirketler ve kooperatifler

26

2286

393

3850

50,57

68,42

Yeni açılan firmalar

2005

17883

2546

25464

26,98

42,39

Kapana firmalar

735

12112

1253

9897

70,48

-18,29

 

2003 Ocak-Eylül  döneminde;  2002’nin aynı dönemine göre   yeni açılan    şirketler %2.69 artarak  23 593’den 24 227’e, yeni açılan firmalar da   %42.39   artarak  17 883’den   25 464 ‘e yükselmiştir.

 

2003 Ocak-Eylül  döneminde ise 393 şirket ile 1253 firma kapandı. 2002’nin aynı dönemine göre  kapanan   şirketler   %68.42   artışla 2286’dan 3850’ye  yükselmiştir. Kapanan  firmalar   ise  %18.29 azalışla 12 112‘ den 9897’ye düşmüştür.

 

Eylül ayında 2 433 şirket  1 775 889 084  Milyon TL.  sermaye artırımında,  sermayesi 1 000 Milyon TL.  olan   1 şirket   sermaye   azaltımında  bulunmuş,    sermayesi  6 009 000 Milyon TL. olan 10  şirket statü değiştirmiş ve sermayesi   205 927 Milyon TL.   olan   393 şirket kapanmıştır.

 

Açılan 2784 şirketin 831’i imalat, 813’ü toptan ve  perakende ticaret; motosiklet ve  motorlu araçlar ile kişisel eşyalar ve ev eşyalarının  onarımı, 274’ü gayrimenkul,    kiralama  ve  iş  faaliyetleri, 262’si ulaştırma, depolama ve haberleşme, 255’i inşaat, 71’i mali-aracı  kuruluş faaliyetleri, 68’i otel ve lokantalar, 66’sı sağlık işleri ve sosyal    hizmetler,  38’i   diğer sosyal,  toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri, 31’i  tarım, avcılık  ve  ormancılık, 29’u   madencilik  ve  taşocakçılığı, 27’si  eğitim,  7’si balıkçılık, 7’si kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik, 5’i elektrik, gaz ve su sektöründe bulunmaktadır.

 

Sermaye artırımında bulunan  2433  şirketin  747’si   imalat, 667’si  toptan  ve  perakende ticaret; motosiklet ve motorlu araçlar  ile kişisel eşyalar ve ev eşyalarının onarımı, 345’i  inşaat, 193’ü gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri, 191’i  ulaştırma,  depolama  ve  haberleşme, 67’si sağlık işleri ve sosyal hizmetler, 64’ü mali-aracı kuruluş  faaliyetleri,  44’ü  otel  ve  lokantalar, 28’i  diğer  sosyal, toplumsal ve kişisel  hizmet  faaliyetleri, 27’si madencilik  ve  taşocakçılığı,  22’si eğitim,  20’si  tarım, avcılık ve ormancılık, 12’si elektrik, gaz ve su, 3’ü balıkçılık, 3’ü kamu yönetimi ve savunma: zorunlu sosyal  güvenlik; sermaye azaltımında bulunan 1 şirkette toptan ve perakende ticaret; motosiklet ve motorlu araçlar ile kişisel eşyalar ve ev eşyalarının onarımı sektöründe bulunmaktadır.

 

Statü değiştiren 10 şirketin 6'sı imalat, 1’i madencilik ve  taşocakçılığı,  1’i inşaat, 1’i toptan ve perakende ticaret; motosiklet ve motorlu araçlar ile kişisel  eşyalar ve  ev  eşyalarının  onarımı,  1’i gayrimenkul, kiralama  ve   iş   faaliyetleri; kapanan 393 şirketin  124’ü  imalat,   111’i   toptan  ve perakende ticaret; motosiklet ve motorlu araçlar ile kişisel  eşyalar  ve  ev  eşyalarının  onarımı,  49’u inşaat, 37’si gayrimenkul, kiralama ve iş  faaliyetleri,  30’u ulaştırma,  depolama ve haberleşme, 13’ü mali-aracı kuruluş faaliyetleri, 13'ü sağlık işleri ve sosyal hizmetler, 6’sı otel ve lokantalar, 6’sı eğitim, 3’ü diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri, 1’i balıkçılık sektöründe bulunmaktadır.

 

Açılan 2546 firmanın  1112’si toptan ve perakende ticaret; motosiklet ve  motorlu  araçlar ile kişisel eşyalar ve ev eşyalarının onarımı, 460’ı imalat, 408’i inşaat, 198'i  gayrimenkul,  kiralama ve iş faaliyetleri, 99’u ulaştırma, depolama ve haberleşme, 91’i otel ve lokantalar, 73’ü   mali-aracı kuruluş faaliyetleri, 36’sı diğer sosyal, toplumsal ve  kişisel  hizmet  faaliyetleri,  26’sı eğitim, 12’si   balıkçılık, 11’i tarım, avcılık ve ormancılık, 10’u sağlık işleri ve sosyal hizmetler, 8’i madencilik ve taşocakçılığı, 2’si kamu yönetimi ve savunma: zorunlu sosyal  güvenlik sektöründe bulunmaktadır.

 

Kapanan 1253 firmanın 867’si toptan ve perakende ticaret; motosiklet ve motorlu araçlar ile kişisel eşyalar ve ev eşyalarının onarımı, 123’ü imalat, 96’sı inşaat, 61’i  gayrimenkul, kiralama  ve  iş faaliyetleri, 29’u ulaştırma, depolama ve haberleşme, 25’i otel ve lokantalar, 23’ü  mali-aracı  kuruluş faaliyetleri, 14’ü tarım, avcılık ve ormancılık, 7’si diğer sosyal, toplumsal ve kişisel  hizmet faaliyetleri, 4’ü  eğitim,   2’si   sağlık işleri  ve  sosyal  hizmetler,  1’i balıkçılık, 1’i elektrik, gaz ve su  sektöründe bulunmaktadır.
 Enstitü  Başkanlığınca, 2003 Eylül ayında  yeni  kurulan,  statüsü,  sermayeleri  değişen  ve  kapanan şirketlerin sayı ve sermayeleri ile firmaların sayılarına  ilişkin  veriler ekteki  tablolarda  ayrıntılı  olarak açıklanmıştır.