ADRES DEĞİŞİKLİĞİ KARARI   

 

 

KARAR NUMARASI

 

KARAR TARİHİ

 

KARAR KONUSU

 ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

BAŞKANIN ADI VE SOYADI

 

AZALARIN ADI VE SOYADI

 

KARARIN METNİ

______________________________SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin ortaklar kurulu ___/___/_____ tarihinde yaptıkları toplantıda aşağıdaki kararları almışlardır.

1-_________ ___________________________-Ankara adresinde bulunan şirket merkezinin _____________________, No:___/___ Ankara adresine taşınmasına,

2-Adres değişikliğinin Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilerek tescil işlemlerinin yapılmasına,

3-Vaki değişikliğin ilgili vergi dairelerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
________________________                                  ______________________