@LOMALİYE.COM PERSONEL PROGRAMINDA YER ALAN DÖKÜMLER LİSTESİ

 

 

SON EKLENENLER

 

1 Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılan Personel Kimlik Bilgileri Raporu (Yeni Yönetmelik Gereğince)

1 16.06.2011 Tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri

      (İşe Giriş Bildirgesi)

      (İşten Ayrılış Bildirgesi)

      (İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi) Eklendi...

1 6111 Sayılı Torba Yasa Teşvikleri eklendi.

1 Personellerin Tek Tek Ya Da Toplu Olarak Gelir Vergisi Kesintisi Dağılımı Hazırlandı (% 15 Kesintisi, % 20 Kesintisi vb. Matrah ve Oranlar)

1 Harcırahların Maaş Bordrosu Dışında Bağımsız Olarak Hesaplaması Hazırlandı

1 İş Kanunu Yeniden Düzenlendi

1 Yeni "Türk Ticaret Kanunu" Eklendi

1 Yeni "Türk Borçlar Kanunu" Eklendi

1 Meslek Kodları Değiştirildi

1 Yeni Bordro Çıktısı Hazırlandı (Alternatif)

1 2011 Yılı Sabitleri (Asgari Ücret, GV Dilimleri vb.) Eklendi

1 Döküm Sihirbazına Departmanlara Göre Rapor Alma Eklendi

1 Avanslarda Grid Değiştirildi ve Her Avans İçin Döküm Hazırlandı

1 İŞKUR Meslek Kodu Tablosu Yenilendi

1 Yeni Çıkan (EK/5) Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Hazırlandı

1 Yeni Çıkan (EK/9) Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi Hazırlandı

1 Puantaj Bölümüne, Puantajı Geçici Olarak Kaydet'me imkanı getirildi

1 e-Bildirge XML Dosyasında Eksik Gün Nedenleri Değiştirildi

1 e-İşçi Giriş-Çıkış'lar Yeniden Düzenlendi

1 Eksik Gün Nedenleri Değiştirildi

1 Puantaj Ekranına Yemek Yardım Günü Kolonu ve Yemek Yardım Muafiyeti Kolonu Eklendi

1 Puantajda Takvim Getir, Aktar İsteğe Bağlı Olarak Otomatik Yapıldı

1 Biz Sizi Arayalım Sistemi Getirildi. (Programda Yer Alan Formu Doldurup Gönder'e Basıyorsunuz. Biz Sizi Telefonla Arıyoruz.)

       02.08.2010 TARİHİ İTİBARİYLE PROGRAMA EKLENEN EKSTRA ÖZELLİKLER

1 Kullanışlı Giriş Kapağı Tasarlandı

 

1 Firma ve Personel Listesine Fihrist Eklendi

 

1 Bordro Dökümlerine Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro Eklendi

 

1 Toplu bordro: Seçilen ayların toplu dökümü hazırlandı

 

1 Ne Nerede? (Aradığınız dökümün/raporun nerede olduğunu gösterir)

 

1 Yeni E-Bildirge XML Hazırlandı (07.2010 döneminden itibaren kullanılacaktır)

 

1 Kıdem listesi (Bordro Verilerini kullanarak) (Seçilen personellerin gün itibari ile kıdem tazminatını hesaplar)

 

1 İhbar listesi (Bordro Verilerini kullanarak) (Seçilen personellerin gün itibari ile ihbar tazminatını hesaplar)

 

1 Kıdem listesi (İşçi bilgilerini kullanarak) (Seçilen personellerin gün itibari ile kıdem tazminatını hesaplar)

 

1 İhbar listesi (İşçi bilgilerini kullanarak) (Seçilen personellerin gün itibari ile ihbar tazminatını hesaplar)

 

1 Yemek muafiyet günü takvime dahil edildi (Normal Günün Dışında, Yemek Muafiyet İçin Yemek Günü Eklendi)

 

1 Döviz listesi aylık ve yıllık kur bilgisi kaydet

 

1 Dövizli Maaş Hesaplama

 

1 Harcırah tablosu

 

1 Harcırah kayıt girişi

 

1 Harcırah bordroları

 

1 Harcırah raporları

 

1 Harcırah puantaj entegrasyonu

 

1 Sağlık belgesi 3 aylık

 

1 Personel bazında yardımlar ve raporları 100'lerce Rapor Üretip Bu Raporları kaydedip daha sonra kullanabilirsiniz

 

1 Uyarı ve Alarm sistemi (Aylık Bildirge, Muhtasar vb. Günler için uyarı kaydı yapabilirsiniz)

 

1 Zamanlanmış uyarı sistemi

 

1 Kullanıcı geçmişi ve detay raporları

 

1 Puantaj tablosunda Detaylı filtreleme sistemi (Özellik, Tabi Olduğu Kanun)

 

1 Toplu Davet (Mevsimlik İşçi)

 

1 Aile bireyleri için sakatlık indirimi (Ailede Birden Fazla Sakat İçin)

 

1 Hesap pusulası alternatif Tek Sayfaya 2 kişi

 

1 Yabancı personel formu Yeni

 

1 Muhtasarda SSK sicil no eklentisi

 

1 Gelir Vergisi Muhtasar Listesi

 

1 Muhtasar departman seçimli döküm eklendi

 

1 Damga Vergisi Muhtasar Listesi

 

1 SSK Matrahı Kesinti Listesi

 

1 Puantaj cetveli T.C. Kimlik eklentisi

 

1 Kişisel bilgilere, Beden ölçüleri eklendi

 

1 Sakatlık başvuru formu

 

1 3 aylık sanayi istihdam soru kağıdı (TUİK)

 

1 Detaylı rapor (6 Farklı rapor)

 

1 Fastreport Viewer (Açmış olduğunuz dökümü kaydeder ve daha sonra görüntüleyip yazdrımanızı sağlar)

 

1 Yurt dışı hizmet akdi

 

1 İşyeri kaza bildirim formu

 

1 Çalışma saatleri ve ücret tarifeleri mesai saatleri (Yurt Dışı)

 

1 İş sözleşmeleri değiştirildi, maddeler eklendi

 

1 IBAN Döküm listesi değişiklik yapıldı

 

1 Personel yaka kartı hazırlandı (Barkodlu)

 

1 Detay Raporunda, birden fazla rapor düzeni kaydetme ve yazdırma desteği

 

1 Aylık bildirge döküm ekranında bulunan özellik sadece uygulanabilir özellikleri seçme imkanı

 

       YENİLENEN DÖKÜMLER

1 İbraname (İşçi)

Fastreport

1 Form 4857/25II

Fastreport

1 İstifa Dilekçesi

Fastreport

1 İş Sağlığı Güvenliği

Fastreport

1 İzin Almaksızın İşe Gelmeme

Fastreport

1 Raporlu Personel

Fastreport

1 İşçi Sağlığı Güvenliği

Fastreport

1 İşe Geç Gelme - Gelmeme İhtarı

Fastreport

1 Bölüm Değişikliği Yazısı

Fastreport

1 İşyeri Değişikliği Yazısı

Fastreport

1 İşe davet Normal

Fastreport

1 İşe davet Mevsimlik

Fastreport

1 İşçinin feshe ilişkin bildirimi almadığına dair tutanak

Fastreport

1 Ulusal Bayram Genel tatil Günlerinde F.Ç. Onay Yazısı

Fastreport

1 Fesih Bildirim Tebligatı

Fastreport

1 Asgari Geçim İndirimi Taahhütnamesi

Fastreport

1 Sakatlık Başvuru Formu

Fastreport

GENEL ÖZELLİKLER

Firma Listesi

- 4447 Sayılı Kanun İşveren Hissesi Teşviki (İşe Aldığınız Personelinizin Teşvikten Yararlanıp- Yararlanmayacaığını program otomatik bildirir)

- 4447 Sayılı Kanun İşveren Hissesi Teşviki Dilekçesi

-- 4447 Sayılı Kanun İşveren Hissesi Teşviki Personel Raporu (Personel Bazında)

- 4447 Sayılı Kanun İşveren Hissesi Teşviki Personel Raporu (TOPLU)

- 4447 Sayılı Kanun İşveren Hissesi Teşviki Personel Raporu (Matrah, Prim ve Gün Takibi)

-Yedekleme-Geri Yükleme

- Özürlüler İşveren Hissesi Teşviki

- Özürlüler İşveren Hissesi Teşviki EK/1 İŞKUR Raporu

- Alomaliye Destop Programı Hazırlandı

(Güncellemeleri otomatik sağlar, toplu yedekleme, uzaktan yardım, MSN Hizmetleri, Kısayollar)

- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ  (YENİ YÖNETMELİK)

- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU

- İŞYERİ BİLDİRGESİ  (YENİ YÖNETMELİK)

- SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ  (YENİ YÖNETMELİK)

- SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ  (YENİ YÖNETMELİK)

- SİGORTALI BİLDİRİM BELGESİ (YENİ YÖNETMELİK)

- EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU (YENİ YÖNETMELİK)

- 5084-5350-5615 SAYILI KANUN ORGANİZE PERSONEL LİSTESİ

 (Teşvikten Yararlanan Personelin G.V. AGİ, Teşvik Miktarları Raporu)

- 5084-5350-5615 SAYILI KANUN DİĞER PERSONEL LİSTESİ

 (Teşvikten Yararlanan Personelin G.V. AGİ, Teşvik Miktarları Raporu)

- İŞKUR E-ORTAMI HAZIRLANDI

- MUHTASAR GÖRÜNTÜLEME (EXCEL) RAPORU HAZIRLANDI

- PROGRAMDA YAPILAN TÜM İŞLEMLERİ KAYDEDEN LOG HAZIRLANDI

- RAPOR TASARIMI HAZIRLANDI

- PROGRAM GÖRÜNTÜSÜ GÖRSELLEŞTİRİLDİ

- GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ 3 AYLIK RAPORLAMASI

- İŞÇİ İSTİFASINDA İBRANAME HAZIRLANDI

- YABANCI PERSONEL BAŞVURU FORMU HAZIRLANDI

- YILLIK İZİN PLANI HAZIRLAMA EKLENDİ

- EKSİK ÇALIŞANLAR RAPORU EKLENDİ

- FAZLA MESAİ YAPANLAR RAPORU EKLENDİ

- POSTALAR HALİNDE ÇALIŞANLAR RAPORU VE DİLEKÇESİ HAZIRLANDI

- EMEKLİLİK TALEP VE TAAHHÜT BELGESİ HAZIRLANDI

- EMEKLİLİK TAHSİS TALEP BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ HAZIRLANDI

- SSK EKSİK GÜN DİLEKÇESİ HAZIRLANDI

- İCRA KESİNTİSİ RAPORU HAZIRLANDI PERSONEL BAZINDA

- İCRA KESİNTİSİ RAPORU HAZIRLANDI TOPLU

- SENDİKA KESİNTİSİ RAPORU HAZIRLANDI

- İCRA KESİNTİSİ DOSYA TAKİBİ HAZIRLANDI

- AVANS KESİNTİSİ RAPORU HAZIRLANDI

- CEZA KESİNTİSİ RAPORU HAZIRLANDI

- ARAÇLAR MENÜSÜ EKLENDİ

- e-BİLDİRGE SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

- BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ BİLDİRGESİ YENİLENDİ

- EK/1 BÖLGE ÇALIŞMA FORMU YENİLENDİ

- EK/2 BÖLGE ÇALIŞMA FORMU YENİLENDİ

- MEVZUAT BÖLÜMÜ GELİŞTİRİLDİ

- Uzaktan Erişim (Yardım)

- İŞ KANUNU PROGRAMI EKLENDİ

- PROGRAM HAKKINDA SORULARINIZ İÇİN FORUM AÇILDI

- OTOMATİK GÜNCELLEME UYARISI (INTERNET)

- MEVZUAT BÖLÜMÜ EKLENDİ

- İŞÇİ ALIM FORMU

- GÜVENLİK TALİMATI

- TOPLU İŞTEN ÇIKARTMA (ÇSGB)

- TOPLU İŞTEN ÇIKARTMA (İŞKUR)

- İMALAT SANAYİ ÜÇ AYLIK İSTİHDAM ANKETİ

- YILLIK MALİYET TABLOSU (PERSONEL BAZINDA)

- YILLIK MALİYET TABLOSU (İŞVERENE MALİYET)

- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE AİT BORDRO

- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖDEME BORDROSU

- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE AİT TAAHHÜTNAME

- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ, AİLE DURUMU BİLDİRİMİ

- ÜCRETLİ İZİN TAKİBİ

- İZİN TALEP FORMU

- ÜCRETLİ-ÜCRETSİZ İZİN ÇİZELGESİ

- İZİN TALEP DİLEKÇESİ

- YILLIK ÜCRETLİ İZİN KARTOTEKSİ

- YILLIK ÜCRETLİ İZİN DEFTERİ

- İBRANAME (İŞÇİ TARAFINDAN FESİH)

- ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (FORM 2)

- BÖLÜM DEĞİŞİKLİK YAZISI

- İŞYERİ DEĞİŞİKLİK YAZISI

- İŞE DAVET YAZISI (NORMAL)

- İŞE DAVET YAZISI (MEVSİMLİK)

- İŞE GELMEME NOTER TEBLİGATI

- İŞÇİNİN FESHE İLİŞKİN BİLDİRİMİ ALMADIĞINA DAİR TUTANAK

- KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME ZİMMET VE TAAHHÜT TUTANAĞI

- SAATLİK BORDRO

- GÜNLÜK (YEVMİYE USULÜ) BORDRO

- YILLIK VERİLER (İŞÇİ AYLIK TOPLAMLARI)

- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

- FAZLA ÇALIŞMA YAPILAN SAATLERİ GÖSTERİR BELGE

- FAZLA ÇALIŞMA İZİN ONAY YAZISI

- ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL GÜNLERİNDE FAZLA ÇALIŞMA ONAY YAZISI

- TAKIM SÖZLEŞMESİ

- FESİH BİLDİRİM TEBLİGATI

- PERSONEL YAKA KARTI

- PERSONEL AYRINTILI ARAMA RAPORU EKLENDİ

- İŞÇİ ÇİZELGESİ

- AYRINTILI AVANS TAKİBİ

- PERSONEL SİCİL TAKİBİ

- GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİNE İLİŞKİN BİLDİRİM (Muhtasar Eki Form (  5615 Sayılı Kanunla İlgili, İstihdamın Teşviki))

- İŞKUR İSTİHDAMI ZORUNLU OLANLARIN TAKİBİ ÇİZELGESİ (FORM 7-3)

- İŞKUR İŞGÜCÜ İSTEM FORMU

- İŞKUR FORM 7-2-3 (MESLEKLERE GÖRE DAĞILIMI)

- ASGARİ ÜCRET YAZISI

- MESAİ SAATLERİ YAZISI

- MAZERETSİZ İŞE GELMEME TUTANAĞI

- RAPORLU PERSONELİN ÇALIŞMADIĞINA DAİR YAZI

 

DİĞER ÖZELLİKLER:

 

- Personel Ayrıntılı Arama Eklendi. (Personelin hangi işyerlerinde çalıştığını (birden fazla işyerinde) giriş-çıkış tarihlerini arama)

- Firma Çoğaltma (Aynı Firmayı Bir Tuşla İkinci Bir Firma Olarak Açma)

- Puantajda Yol, Yemek, İkramiye, Prim ve Diğer Ödemelerin Net'ten Brüt'e Hesaplamaları Yapıldı

- Avansların Takibi, personele verilen aylık avansların otomatik olarak takibi ve net ele geçen ücretten düşülmesi...

- Otomatik Güncelleme Uyarısı

- Firma Bazında Şifreleme Her Firmaya Ayrı Şifre Verebilirsiniz

- Kısayol Tuşları Eklendi

- F1- Yardım, F2-Kaydet, F3-Ara, F4-Değiştir F5-Ekle, F6-Yemek Netten Brüte, F7-Yol Netten Brüte ...

- Merkez ve Şubelerin Muhtasar Birleştirmeleri Yapıldı

- Kıdem İhbar Hesaplamalarına ait Vergiler Muhtasar'a Eklendi

- Toplu İşe Giriş Bildirgesi Alınması Eklendi

- Bordro Çıktısına Fazla Mesai Ücretleri , (Bayram, Hafta Sonu vb.) Eklendi

- Kolon Ayarlarına Fazla Mesai Ücretleri, (Bayram, Hafta Sonu vb.) eklendi

- Maaş Bordrosu Excel Çıktısı

- Bordro İcmali Excel Çıktısı

- Bordro İcmaline Eklemeler Yapıldı.

- Belirli Süreli İş Sözleşmesi Excel Çıktısı

- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Excel Çıktısı

- Hesap Pusulasına Eklemeler Yapıldı.

- Maaş Bordrosu Altında Yer Alan Özet Bilgilere, SGDP ve 5615 Sayılı Kanunla İlgili Kesintiler Eklendi

- Personel Aktarımda Özlük Bilgileri ile Birlikte Aktarma Özelliği

- Sendika Aidatı Tüm Personele Toplu Aktarım

- Avans Tüm Personele Toplu Aktarım

...

SSK İşyeri Bildirgesi Ek/1 (1. Sayfa)

SSK İşyeri Devir Bildirgesi

Bölge Çalışma İşyeri Bildirgesi

Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listesi Ek/1

Bölge Çalışma İşçi Çıkış Bildirim Listesi Ek/2

Bölge Çalışma Kapanış Dilekçesi

SSK Kapanış Dilekçesi

e-Bildirge Şifre Başvuru Formları ve Dilekçesi

İŞKUR 7/1 İşyeri Bilgi Formu

İŞKUR Toplu İAB Üst Yazısı

SSK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Ek/2

SSK Dizi Pusulası

SSK Sigortalı Bildirim Belgesi Ek/7

SSK Sigorta Kolu Tercih Bildirimi

SSK Vizite Kağıdı (Normal)

SSK Vizite Kağıdı (İş Kazası)

SSK Vizite Kağıdı (Sağlık Belgesi, Ana-Baba)

Personel Listesi

Personel Listesi Kapsamlı

Ücretli Ücretsiz İzin Kullananlar Listesi

İŞKUR İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB)  

Banka Ödeme Listesi

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

Süresi Belirli Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

Süresi Belirsiz Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

4857/25 II (...) İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi

İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Verildiğine Dair Tutanak

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplaması ve Bordrosu

Personel Kimlik Dökümü (İşçi Özlük Dosyası İçin)

İbraname

Sigortalı Hesap Fişi Ek/11

Çalışma Belgesi

1774 Sayılı Kanun Gereğince Çalışanlara Ait Kimlik Bildirim Belgesi

Ücret Tablosu (Aylık Kim Ne Kadar Ücret Alıyor)

Toplu Bordro Dökümü

Tek Kişilik Bordro Dökümü

Departmanlara Göre Bordro Dökümü

Ücretli İzin Bordrosu

Bordro İcmali (muhasebe kayıtlarınız için)

Vergi İndirimine Ait Bordro (kalktı)

Toplu Hesap Pusulası (Sayfaya 1 Adet Tek)

Toplu Hesap Pusulası (Sayfaya 1 Adet Çift)

Toplu Hesap Pusulası (Sayfaya 3 Adet )

Tek Kişilik Hesap Pusulası (Tek)

Tek Kişilik Hesap Pusulası (Çift)

Para Zarfına Hesap Pusulası (Nokta Vuruşlu Printer İçin)

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Kağıda)

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (İnternet Ortamına) (e-Bildirge)

Puantaj Cetveli

Eksik Gün Bildirim Formu

Ücretsiz İzin Belgesi Dökümü

Ücretli/Ücretsiz İzin Kullananlar Listesi

Muhtasar Bilgi Görüntüleme, Aylık, Üç aylık

İŞKUR Aylık İş Gücü Çizelgesi (Form 7.2)

İŞKUR Aylık İş Gücü Çizelgesi (Form 7.2.3)

İŞKUR Aylık İş Gücü Çizelgesi (Form 7.2.4)

Ücretli ve Ücretsiz İşçi İzin Talep Formu

Personel Nüfus Bilgileri Listesi (Tek tek veya toplu olarak)

Personel İşe Geç Gelme, Gelmeme İhtarı

Personel Liman Katılış Ordinosu

Personel Zimmet Tutanağı

Personel İstifa Dilekçesi

Personel Kimlik Kartı

İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Ait Sağlık Raporu

Sağlık Raporu

...