AMORTİSMAN CETVELİ   

 

 

 GENEL AMORTİSMAN ORANI = % 20'dir.

 

AMORTİSMAN NİSPETİ ( % )

I-   ARAZİ VE BİNALAR :

      A- BİNALAR:

           a)  Ticari, sınai, zirai, mesleki işletmelerin idare bi naları ile sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzerleri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsal binalar: Beton, kârgir, demir, çelik        

2

Yarı kârgir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış bunlar dahil) Ahşap, kerpiç Galip malzemesi saç, çinko, teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları, mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar                   

6

Galip malzemesi cam olan binalar (Ser, depo ve tesisler) ve benzerleri        

5

Sarnıçlar ve benzerleri            

2

Tanklar :

 

       İspirto ve saire tankları     

5

        Asit tankları                        

10

         b)    Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar:

  Beton, kârgir, demir, çelik       

4

   Yarı kârgir  

5

   Ahşap

6

   Kerpiç

8

   Galip malzemesi saç, çinko, teneke  

10

B-ARAZİ (Tarım işletmeleri):

           a)  Arazi ıslahatı (Tarla kurutma ve sulama kanalları gibi)        

5

           b)  Tesisat ve tertibat:                                                            

                Su yolları ve arklar      

5

           c)  Tesisler:

 

1. Zeytinlikler       

1,5

2. Dutluklar 

2

3. Fındıklıklar    

3

4. Süs ağaçları, parklar, güllükler        

5

5. Bağlar   

5

6. Narenciye      

4

7. Şeftali ağaçları  

10

8. Kayısı, erik, badem ağaçları

4

9. Elma, armut, ayva, incir ağaçları   

4

10. Vişne, kiraz ağaçları   

5

11. Ceviz, kestane, antep fıstığı 

2

12. Sair meyveli ağaçlar 

8

13. Seralar

4

II- % 20 NİSBETİNDEN DAHA YÜKSEK BİR NİSPETTE AMORTİSMANA TABİ TUTULACAK  İKTİSADİ KIYMETLER VE BUNLARA UYGULANACAK NİSBETLER:

 

A-DEMİRBAŞLAR:

      a)  Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu, sebze ve meyve kasaları

           (Tasir torbaları hariç)     

50

      b)  Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan palplanşlar    

35

B-MADEN İŞLETMELERİ VE MADEN OCAKLARI:

 

a)  İzabe potaları   

50

b)  Madeni emniyet şapkaları (baretler)   

30

C-MUHTELİF SANAYİ KOLLARI VE MUHTELİF İŞLER:

 

a)  Petrol Sanayiinde:

 

1. Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar 

50

2. Pompaj çubuklarından emiciler   

35

b)  Demir-Çelik Fabrikaları ve Buna Müteferri Sanayide:

 

1. Kızaklar, merdaneler (asit sıyırma), konveyör kayışı, şerit sarma tamburu

30

2. Pik kalıpları ve benzeri kalıplar

50

c)  Tıbbi Müstahzarat Sanayiinde:

 

1. Çift cidarlı buhar kazanları, komprime makinaları, doldurma makinaları, cihazları ve vasıtaları, tephir kazanları, merhem sıvağı hazırlama kapları, merhem karıştırma cihazı (Melanjör), merhem ezme makinası (melaksör), odistile ve obidistile

cihazları, sterilizasyon tertibatı  (otoklav ve kod kazanı), biyolojik ve müstahzarları  yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makina, tesisat, tertibat ve vasıtalar 

30

2. Vakum cihazı veya buna muadil tertibat, tüp veya kavanozlara merhem doldurma ve kapama makinaları, ajitatörlü ve termostatlı suppozitvar  makinası, harici tesirattan muhafaza  için  hususi  empermeabilize ambalaj makinası, ampul kapatma doldurma makinaları                     

40

3. Kurutma etüvü (elektrik, havagazı ve buharlı), süzme tertibatı (muhtelif cins filitre cihazları) alkol distilasyon inbikleri, filtrasyon tertibatı, muhtelif filtre cihazları, bakteriyolojik ve imminolojik-serolojik müstahzar yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makina, tesisat ve vasıtalar, kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer müstahzarlar için hususi surette hazırlatılmış bulunan kalıplar), tıbbi müstahzarlara ait ambalaj maddelerinin baskısında kullanılan klişe, kalıp ve hususi bıçaklar.

50

d)  Bisküvi, çikolata ve şekerleme fabrikalarında:                   

                Lehimli kalıplar 

40

e)  Balık Avlama Sanayiinde:

 

      Salma ağları 

35

f)   Süngercilikte:

 

1. Dalgıç hortumu  

35

2. Sürütme aleti komple

50

g)  Likit Petrol Gaz Sanayiinde:

 

      Filtreler 

50

h)  Tiyatro dekorları

50

D-  KONAKLAMA İŞLETMELERİ İLE LOKANTA GAZİNO, KAHVEHANE KIRAATHANE, PAV YON, KIR BAHÇESİ, PLAJ, PASTAHANE, BAR VE EMSALİ UYUM İSTİRAHAT, EĞLENCE VE TOPLANTI YERLERİ

 

a)  Turistik belgeli lüks ve birinci sınıf işletmeler

 

b)  Turistik belgeli diğer işletmeler

 

c)  Turistik belgesi bulunmayan lüks ve birinci sınıf işletmeler

 

d)  Turistik belgesi bulunmayan 2 ve daha aşağı sınıflara dahil işletmeler (sınıfı olmayanlar da dahil)

 

1. Porselen veya camdan yapılmış (kristal hariç) her nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri:

                (a) grubuna dahil işletelerde 

35

                (b),   (c)  ve   (d)  grubuna dahil işletmelerde % 25 oranını aşmamak  şartıyla serbest amortisman  uygulaması yapılabilecektir.

 

2. El, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları, yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri:

 

(a) ve (b) grubuna dahil işletmelerde Amortismana tabi değildir.

 

(c) grubuna dahil işletmelerde 

50

(d)  grubuna dahil işletmelerde  

35

E-   FİLM AMORTİSMANLARI VE VİDEO KASETLERİ

 

a) Film amortismanları

 

       Birinci yıl 

75

        İkinci yıl 

25

b) Video Kasetleri 

 

        Birinci yıl 

60

        İkinci yıl  

40