...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

   AMORTİSMANLAR     

 

 

 

 

 

AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (EXCEL)

 

Gayrimenkul Sermaye İradı Açısından Amortisman Uygulamasında Özellikli Durumlar. Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi (25.08.14-10:00)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 439) (07.08.14-05:30)

Binek Araç ve İlk Yıla İlişkin Amortismanın Muhasebe Kaydı. Abdulvahap Bulut, YMM (31.07.14-09:50)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 418) (08.09.12-04:55)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2011/2466) (27.11.11)

(Et)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:406) (02.03.11-04:55)

(Sinema filmleri)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:399) (08.07.10-03:25)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 389)  (27.12.08)

Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde 5024 sayılı Kanunla1 yapılan değişiklikle, amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle...

Amortismanlar. İsa Yılmaz, Gelir Uzmanı (12.06.07)

2006/4 Geçici Vergi Dönemi ile 2006 Yılı ve Müteakip Yıllarda Geçerli Olmak Üzere Amortisman Listesinde Yapılan Değişiklikler ve Yeni Amortisman Listesi. İbrahim Kocabey, Eski Baş Hesap Uzmanı, YMM  (05.02.07)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 365)  (30.12.06)

Amortisman ve Faydalı Ömür Uygulamasına Eleştirel Bir Yaklaşım ve Öneri. İbrahim Kocabey, Eski Baş Hesap Uzmanı, YMM  (18.10.06)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 339) (Amortisman Oranları Hk.)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No:333) (Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları)

Amortisman Cetveli (ESKİ)

Vergi Usul Kanunu'nda Amortismanlar Konusu

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:234) (Kıst Amortisman)

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)