ANONİM ŞİRKETLER ANA SAYFA   

 

  Anonim Şirketlerde Kanuni Temsilciler ve Sorumlulukları. Rüknettin KUMKALE, YMM (28.10.13-04:30)

  Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (28.11.12-05:00)

  Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (15.11.12-04:55)

  Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/1) (11.04.12)

ş Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2008/2) (24.12.08)

 

 Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No:44) 

(02.09.09)

 Anonim Şirketlerde Kanuni Temsilci. Ahmet Güzel, Vergi Denetmeni  (21.11.06)
 Kâr Dağıtımı ve Muhasebesi. Dr. Murat Ceyhan  (18.09.06)
 Ticari Defterler Mevzuatı
 Anonim Şirketin Limited Şirkete Dönüşmesi. Rüknettin Kumkale, YMM (17.10.05)
 Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşmesi. Rüknettin Kumkale, YMM (16.08.05)
 Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Toplantıları. Rüknettin Kumkale, YMM (01.07.05)
 Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.06.05)
 Anonim Şirketlerde Pay Sahibi Olmanın Genel Anlamı. Rüknettin Kumkale, YMM (15.04.05)
 Anonim Şirketlerde Denetçiler. Rüknettin Kumkale, YMM
 Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Geçerliliği ve İptali. Rüknettin Kumkale, YMM
 Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları. Rüknettin Kumkale, YMM
 Sermaye Azaltılması İle İlgili Yapılacak İşlemler ve İlgili Mevzuat. Rüknettin Kumkale, YMM (01.01.05)
 Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Görevleri, Rüknettin Kumkale, YMM  (15.12.04)
 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2004/6)(ok)
 Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinini Sorumluluğu (Rüknettin Kumkale, YMM) 01.12.04)(ok)
 Anonim Şirketlerde İbra (Rüknettin Kumkale, YMM) (17.11.04)(ok)
 Anonim Şirketlerde Azlık ve Hakları (Rüknettin Kumkale, YMM) (28.10.04)(ok)
 Holdinglerin Kuruluş ve İşleyişleri (Rüknettin Kumkale, YMM) (04.10.04)(ok)
 Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Sermaye Artırımlarında Rekabet Kuruluna Yapacakları Ödeme (Rüknettin Kumkale, YMM) (04.10.04)(ok)
 Tasfiye Halindeki Anonim Şirketin Hukuki Durumu -2- (ok)
 Tasfiye Halindeki Anonim Şirketin Hukuki Durumu -1- (ok)
 Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik (ok)
 Anonim ve Limited şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (ok)
 Genel Kurullarını Zamanında Yapamayan Anonim Şirketler... (ok)
 Ticaret Sicili Memurluğu Değişiklik (Tadil) Talep Formu ve işlemler için istenen evraklar (ok)
 Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İznine Tabi Olan Anonim Şirketler (ok)
 Anonim Şirket Özellikleri ve Genel Bilgiler (ok)
 Anonim Şirket Sözleşmesi (ok)
 Anonim Şirket Ünvanı Nasıl Olmalıdır (ok)
 Anonim Şirket Genel Kurulu (ok)
 A.Ş. hisse devri dilekçesi (ok)
 A.Ş. madde Tadil İşlemleri
 A.Ş. madde Tadil Örneği (ok)
 A.Ş. hisse devirleri (ok)
 A.Ş. Sermaye Artırımı
 A.Ş. Tasfiyesi  (Yeni Kanun Gereğince Güncelleme Yapılacak)
 Şirket Kuruluş Damga Vergileri Vergi Dairesi (ok)
 Fuar Şirketleri Sermayeleri (ok)
 Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında yönetmelik (ok)
 Sermaye Artırım Süreleri Uzatıldı  (ok)
 Anonim Şirketler ve Kooperatiflerin Sözleşmeli Avukat Bulundurmaları (ok)