30.12.2006 TARİHLİ VE 26392 (4. MÜKERRER) SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN MEVZUAT      

 

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

 

2006/11436 Yaş Çay Üreticilerine 2006 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Karar

 

2006/11453 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

 

—  Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

 

— Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT)

 

— Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)

 

© www.alomaliye.com

 

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz

 

 

 

 

 

 

 

...............................

:. Alohaber, Anında Haber

:. Vergi İadesi Prog. (2007)

:. Kurumlar Vergisi Prog.

:. İş Kanunu Programı

:. Kıdem-İhbar Programı

:. Net'ten Brüt'e, Brüt'ten...

...............................