AŞINMA PAYLARINA İLİŞKİN ORANLARI GÖSTEREN CETVEL   

AŞINMA PAYLARINA İLİŞKİN ORANLARI GÖSTEREN CETVEL
(2.12.1982 Gün ve 17886 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır)
İnşaatın Nevi 0-3 Yaş arası % 4-5 Yaş arası % 6-10 Yaş arası % 11-15 Yaş arası % 16-20 Yaş arası % 21-30 Yaş arası % 31-40 Yaş arası  % 41-50 Yaş arası % 51-75 Yaş arası % 75 ve üstü yaş %
Çelik karkas - Betonarme karkas binalar 4 6 10 15 20 25 32 40 50 60
Yığma kagir, yığma yarı kagir binalar 6 8 12 18 25 32 40 50 60 70
Ahşap, taş duvarlı (çamur harçlı) gecekondu tarz ve vasfında binalar 8 12 18 25 32 40 50 60 70 80
Kerpiç ve diğer basit binalar 10 17 25 35 45 55 65 75 85 95