AYLIK SSK BİLDİRGESİ   

 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Aylık SSK Bildirgesi) Genel Olarak:

 

1- Ay içinde işyerinde kaç işçinin çalıştığını,

2- Çalışmakta olan işçilerin SSK'ya tabi gelirlerini,

3- Çalışmakta olan işçilerin prim gününü yani ay içinde kaç gün çalıştıklarını,

4- İşe giren ve çıkanları gösterir.

 

Çalışan sayısı 7  üzeri olan işverenler Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'ni elektronik ortamda internet üzerinden SSK'ya göndermek zorundadır.

 

Dönemi:

 

İlgili ayın bildirgesi takip eden ayın sonuna kadar verilir. Takip eden ay sonu hafta tatili vb. güne gelirse takip eden işgünü verilir. Örneğin Ocak ayının bildirgesi Şubat ayının son gününe kadar ilgili SSK'ya verilir.

 

Cezalar:

 

4958 Sayılı Kanun:

"c) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri (AYLIK SSK BİLDİRGESİ) anılan fıkrada belirtilen sürede Kuruma vermeyenlere her bir fiil için aylık asgari ücretin üç katını geçmemek kaydıyla belgenin;

 

1) Asıl nitelikte olması halinde belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin 1/5'i tutarında,

 

2) Ek belge niteliğinde olması  durumunda sigortalı sayısına bakılmaksızın aylık asgari ücretin 1/8'i tutarında,

 

3) Hiç belge vermeyenlere ise sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın her ay için  aylık asgari ücretin üç katı tutarında,"