BAĞ-KUR'DA SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ   

 

 

4447 sayılı yasanın 38. Maddesi ile Bağ-Kur yasasına ek madde eklenmiş bulunmaktadır. Yapılan bu düzenleme ile 01.01.2000 yılında geçerli olmak üzere Bağ-Kur' dan yaşlılık aylığı bağlananlardan (Bağ-Kur Kanunu) 24. Maddenin (1) numaralı bendinde (*) belirlenen faaliyetlerini sürdürmeleri durumunda veya sonradan bu faaliyetlerini sürdürenlerden sosyal yardım zammı dahil çalışmalarına son verdikleri ay dahil her bir ay için % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.

Bu fıkra gereğince aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilmesi gerekenler ile bu kanunun yayını tarihinden itibaren söz konusu işyerinde yeniden faaliyete geçen üç ay içinde kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlardan sosyal güvenlik destek primi gecikmeli olarak tahsil edilecektir.

Bu nedenle yasanın yürürlük tarihinden sonraki üç ay içinde mükellef durumunda olanlarla yasanın yürürlük tarihinden sonra mükellef olanların cezai duruma düşmemeleri için üç ay içinde bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

* I-Sigortalı Sayılanlar:

Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

27.01.2004 Tarihli ve 5073 sayılı Kanun Metnini Okuyunuz.