BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ İŞE BAŞLAMA VE İŞYERİ BİLDİRGESİ   

 

Bölge Çalışma Müdürlüğüne mutlaka işyerinizi tescil ediniz. Aksi taktirde:

 

"4857 Sayılı İş Kanunu

...

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

 

MADDE 98. - Bu Kanunun 3 üncü maddesindeki "Bölge Müdürlüğüne" işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için elli milyon lira para cezası verilir."

 

SSK'dan işyeri sicil numarası aldıktan sonra 30 gün içerisinde bölge çalışma müdürlüğünden de İşyeri sicil numarası alınız ve EK/1 işçi giriş bildirgesi veriniz.

 

Daha sonraki işçi giriş ve çıkışlarınızı takip eden ayın 15'ine kadar Ek/1 (giriş) ve Ek/2 (çıkış) bildirgeleri ile yapınız.

 

Bölge Çalışma müdürlüğünden işyeri sicil numarası almak için istenen belgeler:

 

1- İşyeri Bildirgesi 3 suret (BİLDİRGE ÖRNEĞİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ)

2- Nüfus Cüzdanı Sureti (şirketlerde müdürün)

3- İkametgâh ilmühaberi (şirketlere müdürün)

4- İmza sirküleri (şirket)

5- Ticaret sicili gazetesi (şirket)

 

4884 sayılı Kanunun 11. maddesi ile işyerini bildirme kuruluş aşamasında ticaret sicili memurluğu tarafından da yapılabilecek söz konusu madde aşağıya alınmıştır:

 

"MADDE 10. — 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. ( 3. madde )

 

Ancak, şirketlerin tescil kayıtları ise ticaret sicili memurluklarının gönderdiği belgeler üzerinden yapılır ve bu belgeler ilgili ticaret sicili memurluğunca bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir."

 

Yeni iş kanunu gereğince işyerini bildirme ile ilgili olarak daha önceden yazmış olduğumuz "Yeni iş kanunu gereğince işyerini bildirme" başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederim. Yeni kurulan şirketlerin Bölge Çalışma Müdürlüklerine ilk tescilleri bundan böyle Ticaret Sicili Memurluğunca yapılacaktır. Henüz uygulama ile ilgili örnek bulunmamakla birlikte, Ticaret Sicili Memurluğu ile Bölge Çalışma Müdürlükleri arasında iyi bir organizasyonun ve takibin gerekeceği ortadadır. Şirketler işyeri sicil numaralarını öğrenmekte zorluk çekebilirler.