BAKANLAR KURULU KARARLARI 2002 YILI   

 2002/3548
 2002/3545
 2002/3550
 2002/3606
 2002/3707
 2002/3769
 2002/3813
 2002/3893
 2002/3930
 2002/4367
 2002/4369
 2002/4370
 2002/4313 (Yürürlükten Kaldırıldı)
 2002/4335 (İthalatçı Birliklerinin Kuruluşu,...Değişiklik kararı)
 2002/4382 Sayılı Karar Eki (Memur Katsayıları)
 2002/4426 (Kamu İhale Kurumu İhale Yönetmeliği)
 2002/4480 (KDV Değişik 28. mad. Oranlar Hk.) 
 2002/4481 (ÖTV)
 2002/4482 (ÖTV)
 2002/4505 (Hampetrol ve Petrol ürünlerinin Alım, Satım)
 2002/4506 (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri)
 2002/4669 (Türkiye Halk Bankası'nca Esnaf ve Sanatkarlar...)
 2002/4702 (Toplu Konut İdaresince satılan konutlar...)
 2002/4675 (Özel Tüketim Vergisi Hk. L.P.G)
 2002/4808 (Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayılar)
 2002/4843 (ÖTV)
 2002/4847 (Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan gelir, emekli ve diğer aylık almakta olanlara yapılan ödemeler) 2003/5146 Sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır
 ÖTV. Tutarlarının belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 2002/4930
 Bakanlar Kurulu Kararı 2002/4983 (Defter hadleri, demirbaş ve yazar kaza sınırları)
 Bakanlar Kurulu Kararı 2002/4998 (Emekli, dul yetim ve şehit 2003 Yılı Bina vergisi % 0)
 Bakanlar Kurulu Kararı 2002/5001 (Emekli Maaş ödeme günleri)
 Bakanlar Kurulu Kararı 2002/4970 (ÖTV)
 Bakanlar Kurulu Kararı 2002/5000 (Özel İndirim tutarları ve Vergi Dilimleri hk.)
 Bakanlar Kurulu Kararı 2002/4951 (1479 ve 2926'ya göre aylık almakta olanlar % 10 Sağlık Sigortası)
 Bakanlar Kurulu Kararı 2002/5089 (Kooperatiflerde Bir ortak payının değeri 1.000.000.- Tl)
 Bakanlar Kurulu Kararı 2002/5094 (4736 Sayılı Kanunun 1. maddesinden muaf tutulacaklar)
 Bakanlar Kurulu Kararı 2002/5097 (Ticari Maksat Dışı İthal Edilecek Radyo, TV Yayın Cihazları Hk.)
 Bakanlar Kurulu Kararı 2002/5112 (Geliştirme ve Destekleme Fonu'ndan ertelenen ve/veya kullandırılan kredilere...)