İŞYERİ BİLDİRGESİ

İşyerinin Sicil Numarası (Bölgece doldurulacaktır.)

M

MESLEK K.

DOSYA NO:

İLİ

 

 

 

 

1 -İşyeri Ünvanı, Adresi ve Tel

 

2- İşverenlerin Adı Soyadı ve Kanuni İkametgah adresleri

 

3- İşverenin Vekillerinin Adı Soyadı ve Kanuni İkametgahları

 

4- Çalışma Konusu

 

 

ERKEK

KADIN

ÇOCUK

TOPLAM

5- Çalışan İşçi Sayısı

 

 

 

 

6- Bildirgenin Verilme Sebebi

 

7- İşin Faaliyet Süresi

 

8- İşe Başlama Tarihi

 ......./........./200....

9- İşin Bitiş Tarihi

 ......./........./200....

10- İşçi Çalıştırmaya Başlanılan Tarih

 

11- Ticaret ve Sanayi Odakı Kayıt No:

 

12- Esnaf Derneği İsmi ve Kayıt No:

 

13- İş İhaleli İse İhale Makamını Ünvanı ve Adresi

 

 

14- İşverenin Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Hesap No:

 

15- SSK'dan Verilen İşyeri Sicil No:

 

Yukarıda suallere verdiğim cevaplar doğrudur. Bu cevaplardan dolayı her türlü sorumluluğu kabul ederim.

 

İŞVEREN                                                                                                          ..../...../200....

                                                                                 İşveren Vekili