...........................................

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

........................................... 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

 

 

   DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI MEVZUATI ANA SAYFA      

                         

 

                        

  

 

2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/7) (17.05.11)

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19.03.11)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/3) (12.03.11)

Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin İhracat: 2010/6 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/1) (13.01.11)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2010/15) (10.11.10)

Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2010/41) (18.10.10)

2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2010/13) (15.10.10)

2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2010/7) (25.06.10)

Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6) (11.06.10)

Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (2010/23) (06.06.10)

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5) (07.05.10)

2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/4) (02.04.10)

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhraçatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.03.10)

İhracat 2008/6 Sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/1) (30.01.10)

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı Usul ve Esaslarına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2010/25) (30.01.10)

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (2010/21) (31.12.09)

Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 Sayılı İthalat Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (31.12.09)

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ İthalat (2010/15) (31.12.09)

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat (2010/10) (31.12.09)

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/9) (31.12.09)

Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/7) (31.12.09)

İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/6) (31.12.09)

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/1) (31.12.09)

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/23) (18.12.09)

2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Devlet Yardımlarının Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Uygulanmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/14) (22.11.09)

İhracat 2008/6 Sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç... Dair Tebliğ (İhracat: 2009/13) (23.10.09)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/10) (18.09.09)

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2009/8) (15.07.09)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/6) (01.07.09)

Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2009/7) (16.06.09)

Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/33) (06.06.09)

Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/22) (05.06.09)

Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat 2009/5) (11.04.09)

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar (05.03.09)

İhracat 2007/2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat 2009/1) (29.01.09)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/2) (15.01.09)

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) (15.01.09)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/7) (31.12.08)

Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/21) (31.12.08)

Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/7) (31.12.08)

İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/6) (31.12.08)

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/1) (31.12.08)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008/40) (26.12.08)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/39)  (18.12.08)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/36)  (18.12.08)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/35)  (18.12.08)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/34)  (18.12.08)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/38)  (17.12.08)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/37) (17.12.08)

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat : 2008/6) (05.12.08)

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (2008/14) (18.08.08)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/13) (14.08.08)

Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ, (Tebliğ No: İhracat 2008/12) (12.07.08)

İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.08)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/4) (30.05.08)

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/5) (12.04.08)

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar (08.04.08)

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ, Anlaşmalar: (2008/1) (04.04.08)

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/3) (13.03.08)

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2007/13) (26.12.07)

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve... Tebliğ (İhracat: 2007/11) (17.11.07)

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harc İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/8) (06.10.07)

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2007/10) (07.09.07)

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2007/9) (17.08.07)

Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2007/6) (27.07.07)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/7) (25.07.07)

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) (11.05.07)

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2) (01.04.07)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1) (28.03.07)

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/3) (16.03.07)

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2007/1) (19.02.07)

İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (09.02.07)

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (14.01.07)

İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2007/6) (30.12.06)

Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/6) (26.12.06)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) (20.12.06)

Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak... Tebliğ (Tebliğ No: 2006/43) (15.10.06)

Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30) (12.08.06)

Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2006/3) (06.06.06)

Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2006/4) (06.06.06)

Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2006/5) (06.06.06)

Transit Ticarete İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2006/6) (06.06.06)

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2006/7) (06.06.06)

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İhracat 2006/8) (06.06.06)

İhracat Yönetmeliği (06.06.06)

Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2006/25 (11.05.06)

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2006/2) (11.05.06)

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2006/8) (26.03.06)

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2006/21 (25.03.06)

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/39) (24.12.05)

Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ İthalat Tebliğ No: 2005/26 (01.12.05)

İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.09.05)

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebli No: 2005/1) (20.08.05)

İthalat: 2005/20 Sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (06.08.05)

Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ İthalat Tebliğ No: 2005/24) (30.06.05)

Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan ürünlere İlişkin Tebliğ. İthalat Tebliğ No: (2005/23)  (19.06.05)

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/8)  (17.06.05)

İhracatçı Birlikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik  (05.05.05)

İhracat 2004/4 Sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/7)  (16.04.05)

Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin İthalat 2005/7 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ  (02.04.05)

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar  (16.03.05)

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat 2005/5)  (22.02.05)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/4) (16.02.05)

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2005/8) (28.01.05)

Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/7) (28.01.05)

Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatına İlişkin Tebliğ (2005/6) (27.01.05)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2005/1) (ZIP) (27.01.05)

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) (27.01.05)

Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatına İlişkin Tebliğ (2004/8)

TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/14)

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç istisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/11)

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebeliğ (İhracat: 2004/12)

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebeliğ (İhracat: 2004/12)

Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/28)

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4)

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2004/8)

"CE" İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (2004/29)

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği 2004/24

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat2004/1)

İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat: (2003/10)

Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat: (2003/9)

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2003/7)

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

 

© Alomaliye.com 2000-...   Tüm Hakları Saklıdır.