2006 MALİ YILI BÜTÇESİ       

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

18 Ekim 2005

 

2006 MALİ YILI BÜTÇESİ...

 

2006 Mali Yılı Konsolide Bütçesi 174 milyar 339 milyon 990 bin 202 YTL olarak belirlendi. Bütçede, faiz giderleri kalemine 46 milyar 260 milyon 25 bin YTL, personel giderleri kalemine ise 36 milyar 9 milyon 944 bin 918 YTL kaynak ayrıldı.

 

TBMM Başkanlığı'na sunulan 2006 Mali Yılı Bütçe Tasarısı'na göre, genel bütçeli kurumlara ayrılan kaynak 170 milyar 148 milyon 105 bin 52 YTL, özel bütçeli kurumlara ayrılan kaynak 11 milyar 302 milyon 981 bin 361 YTL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ayrılan kaynak ise 541 milyon 141 bin 341 YTL oldu. Konsolide bütçeden (hazine yardımları ilgili kurumun bütçesinde yer alarak konsolide bütçeye girmesi nedeniyle mükerrer yazım olmaması için) 7 milyar 652 milyon 237 bin 552 YTL'lik hazine yardımı düşüldü.

Bütçede, personel giderleri için 36 milyar 9 milyon 944 bin 918 YTL, sosyal güvenlik devlet primi giderlerine 4 milyar 974 milyon 632 bin 557 YTL, mal ve hizmet alım giderlerine 17 milyar 721 milyon 728 bin 464 YTL, faiz giderleri kalemine 46 milyar 260 milyon 25 bin YTL, cari transfer kalemine 49 milyar 136 milyon 718 bin 668 YTL, sermaye giderine 12 milyar 451 milyon 217 bin 595 YTL, sermaye transferine 1 milyar 833 milyon 428 bin YTL, borç verme kalemine 4 milyar 252 milyon200 bin YTL, yedek ödenek için ise 1 milyar 700 milyon 95 bin YTL ayrıldı.

TBMM Başkanlığı'na sunulan 2006 Mali Yılı Bütçe Tasarısı'na göre Genel Bütçeli Kurumlar arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı'na 32 milyon589 bin YTL, TBMM Başkanlığı'na 340 milyon 866 bin YTL, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na 19 milyon 687 bin YTL ödenek ayrıldı.

Başbakanlık'a 1 milyar 317 milyon 236 bin 150 YTL pay ayrılırken, Yargıtay Başkanlığı'nın bütçesi 32 milyon 499 bin YTL, Danıştay Başkanlığı'nın 21 milyon 954 bin YTL, Sayıştay Başkanlığı'nın ise 54 milyon 431 bin YTL oldu.

MİT Müsteşarlığı'na 352 milyon 570 bin YTL, MGK Genel Sekreterliği'ne 10 milyon 971 bin YTL, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne 43 milyon 272 bin YTL ödenek ayrılırken, Devlet Personel Başkanlığı 8 milyon 947 bin YTL, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu bütçeden 9 milyon 235 bin YTL pay aldı.

ASLAN PAYI, HAZİNE'NİN


DPT Müsteşarlığı'na 264 milyon 68 bin YTL, Hazine Müsteşarlığı'na 51 milyar 757 milyon 408 bin YTL, Dış Ticaret Müsteşarlığı'na 84 milyon 646 bin YTL, Gümrük Müsteşarlığı'na 186 milyon 220 bin YTL, DİE Başkanlığı'na 55 milyon 935 bin YTL ödenek ayrılan bütçede, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 1 milyar 308 milyon 187 bin YTL verildi.

Özürlüler İdaresi Başkanlığı'na 3 milyon 507 bin 100 YTL, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne 3 milyon 781 bin YTL, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 606 bin 750 YTL ödenek aktarılan bütçede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 1 milyon 947 bin YTL, SHÇEK Genel Müdürlüğü 512 milyon 84 bin YTL, AB Genel Sekreterliği ise 9 milyon 362 bin YTL pay aldı.

BAKANLIKLARIN BÜTÇELERİ


Adalet Bakanlığı'na 1 milyar 771 milyon 982 bin YTL ödenek verilen bütçede, Milli Savunma Bakanlığı'na 11 milyar 877 milyon 533 bin, İçişleri Bakanlığı'na 917 milyon 872 bin, Jandarma Genel Komutanlığı'na 2 milyar 571 milyon 561 bin, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne4 milyar 804 milyon 713 bin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 194 milyon 459 bin, Dışişleri Bakanlığı'na da 633 milyon 79 bin YTL düştü.

Bütçeden, Maliye Bakanlığı'na 33 milyar 373 milyon 367 bin 352 YTL, Gelir İdaresi Başkanlığı'na 2 milyar 605 milyon 564 bin 200 YTL pay ayrılırken, Milli Eğitim Bakanlığı'na 16 milyar 568 milyon 145 bin500 YTL ödenek aktarıldı.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na 774 milyon 266 bin YTL, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 356 milyon 240 bin YTL, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 3 milyar 963 milyon 346 bin YTL ödenek verilen bütçede, Sağlık Bakanlığı'nın ayrılan pay ise 7 milyar 477 milyon 471 bin YTL oldu.

Bütçede, Ulaştırma Bakanlığı'na 989 milyon 878 bin YTL, DenizcilikMüsteşarlığı'na 49 milyon 919 bin YTL ödenek aktarılması öngörüldü.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na 5 milyar 156 milyon 602 bin YTL, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne 38 milyon 60 bin YTL ödenek ayrılan bütçede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın payı 76 milyon 81 bin 750 YTL, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın payı da 13 milyar 505 milyon 231 bin 250 YTL oldu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA 712 MİLYON YTL


Bütçeden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 310 milyon 597 bin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na 280 milyon 254 bin, DSİ Genel Müdürlüğü'ne 3 milyar 789 milyon 577 bin, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne 3 milyar 920 bin YTL ödenek verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi 712 milyon 381 bin YTL olarak öngörülürken, Çevre ve Orman Bakanlığı'na 438 milyon 502 bin, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'ne 87 milyon 517 bin, Orman Genel Müdürlüğü'ne 386 milyon 977 bin YTL pay ayrıldı.

ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR


Özel bütçeli kurumlar arasında en çok pay, 1 milyar 577 milyon YTLile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ayrıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 965 milyon 158 bin YTL, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu'na926 milyon 320 bin YTL ödenek ayrılan bütçede, en az payı, 4 milyon 250 YTL ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü aldı.

Yükseköğretim Kurulu'na 23 milyon 11 bin YTL pay ayrılan bütçede, üniversitelere aktarılan ödenekler de ayrı ayrı yer aldı.

Bütçede, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne 81 milyon 695 bin YTL, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne 100 milyon 880 bin YTL ödenek ayrıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın bütçesi ise 15 milyon 78 bin YTL oldu.

ÜST KURULLARIN BÜTÇELERİ


Düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında en çok payı da 137 milyon 909 bin 58 YTL ile Telekomünikasyon Kurumu aldı.

RTÜK'e 100 milyon 767 bin 375 YTL, SPK'ya 41 milyon 985 bin YTL, BDDK'ya 85 milyon 520 bin YTL, EPDK'ya 67 milyon 427 bin 630 YTL, Kamu İhale Kurumu'na 59 milyon 148 bin 560 YTL, Rekabet Kurumu'na 20 milyon339 bin 499 YTL, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası'na28 milyon 44 bin 219 YTL ödenek ayrıldı.