4/7/1956 TARİHLİ VE 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2006 YILINDA YAPILACAK İLAVE TEDİYENİN TAMAMININ 18/10/2006 TARİHİNDE ÖDENMESİ HAKKINDA KARAR (BKK 2006/11083)     

 

 

17 Ekim 2006 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26322

 

Karar Sayısı : 2006/11083

 

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2006 yılında yapılacak ilave tediyenin tamamının 18/10/2006 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığı’nın 12/10/2006 tarihli ve 20647 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/10/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

© www.alomaliye.com

 

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz

 

EKONOMİ HABERLERİ

 

 

 

 

 

 

 

...............................

:. Kurumlar Vergisi Prog.

:. İş Kanunu Programı

:. Kıdem-İhbar Programı

:. Net'ten Brüt'e, Brüt'ten...

...............................