TEDAVÜLDEN KALKACAK OLAN TÜRK LİRASI MADENİ PARALAR 

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

 

Sayı: 2005/ 160

28 ARALIK 2005

 

BASIN DUYURUSU

 

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Para Birimi Hakkında Kanun’un geçici 1. maddesinde “Halen tedavülde bulunan Türk Lirası banknotlar ile madeni paralar 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında Yeni Türk Lirası banknotlarla yeni çıkarılacak madeni paralar birlikte tedavül eder. Söz konusu banknotların birlikte tedavülü ve değiştirilmesine ilişkin esaslar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, madeni paraların birlikte tedavül ve değiştirilmesine ilişkin esaslar ise Hazine Müsteşarlığınca belirlenir” denmektedir. Bu madde ile, eski ve yeni paraların en fazla bir yıl birlikte tedavül etmesi

öngörülmüştür.

 

31.12.2005 tarihinden sonra tedavülden kalkacak olan Türk Lirası Madeni Paralar 28.05.1970 tarih 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun’un 5. maddesine göre 01.01.2006 tarihinden itibaren bir yıl süre ile T.C. Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilebilecektir.

 

2006 yılı sonunda eski madeni paralar tamamen hükümsüz hale gelmiş olacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur.