EMEKLİLERİN YILLIK İZİN HAKKI     

    

14.05.2007

 

Şerif AKCAN
TÜRKİYE GAZETESİ

 

Emeklilerin yıllık izin hakkı

 

Sosyal güvenlik kurumlarının herhangi birisinden emekli olan bir kişinin hizmet akdine istinaden çalışmaya başlaması durumunda SSK’ya sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekir. Genel anlamda emeklilik, çalışma gücü azalan bir kişinin iş veriminin düşmesi nedeni ile çalışma hayatından çekilmesidir. Bununla birlikte, ülkemiz için geçerli olan erken yaşta emeklilik nedeniyle, aylık bağlanan kişilerin çalışmaya devam ettiği bir gerçektir.

 

Bilindiği gibi 4957  sayılı İş Kanunu’nda “Yıllık Ücretli İzin Hakkı” düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği günden başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara yıllık ücretli izin verilir.

 

Maddenin devamında hizmet sürelerin göre ne kadar izin verileceği açıklanmıştır. Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 14 gün, beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 gün ve on beş yıl ve daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilir.

 

Bir işverenin yanında çalışan kişi, emekli olduktan sonra da 506 sayılı Kanuna göre, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edebilir. Bu durumda olanların hizmet akitleri sona ermediği için yıllık ücretli izin kullanırken, emeklilik öncesi sürelerde dikkate alınacaktır. Yani bu kişi 4857 sayılı Kanuna göre yıllık ücretli izin kullanırken emeklilik statüsünden dolayı herhangi bir hak kaybına uğramayacaktır. Bu noktada emekli olan ile normal çalışan arasında herhangi bir farklılık söz konusu değildir.

 

Başka bir işverenin yanında çalışırken veya Emekli Sandığı ile Bağ-Kur’dan emekli olanların yeni bir işe girerek sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya başlamaları halinde, yıllık ücretli izin kullanmaları mümkündür. Bu kez yeni işe giren normal bir işçiye uygulanan kanun maddesi, bu durumda olanlar içinde geçerli olacaktır. Yani,  yıllık ücretli izin hesabında izin süresi belirlenirken, son olarak çalışmaya başladığı işyerinde geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır. Başka bir işverenin yanında geçen hizmet süreleri normal çalışanlarda olduğu gibi emekli çalışanlar içinde hesaba dahil edilmeyecektir.

 

Yıllık ücretli izin kullanmaya hak kazanmak için gerekli sürelerin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek gözönüne alınır.

 

İş Kanununa göre nitelikleri gereği bir yıldan az süren mevsim ve kampanya işlerinde çalışanlara kanunun yıllık ücretli izine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

 

Açılış Sayfam Yap

 

 

 

...............................

:. Alohaber, Anında Haber

:. Yararlı Dosyalar (xls)

:. Ücretsiz Programlarımız

:. Ücretsiz Programlar

...............................

 

© www.alomaliye.com

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz