GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI MEKTUBU

 

Ankara, __/___/2001

 

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin _____ yılı olağan genel kuruluna ait gündem ve karar metni aşağıda sunulmuştur. Genel kurulumuza bizzat katılmanızı, katılamaz iseniz noterden vekaletname ve imza sirküleriniz ile sizi temsil edecek bir kişiyi göndermenizi rica ederiz. 

Saygılarımla,

___________________

Yönetim Kurul Başkanı

 

KARAR METNİ

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde ___/___/____ tarihinde toplanarak _____ yılına ait olağan genel kurulunun aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere ___ Mayıs _____,  cumartesi günü saat 14.00'da _____________Caddesi, No:22/18 Kızılay-Ankara adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

 

______ YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 

1- Açılış ve Saygı Duruşu

2- Başkan Katip ve oy toplayıcıdan müteşekkil başkanlık divanının kurulması

3- _____ yılı yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen raporlar ile bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunması.

4- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı aklanması

5- Yeni yönetim kurulu üyelerine hakkı huzur verilmesinin görüşülmesi

6- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi

7- Dilek ve temenniler