ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL GÜNDEMİ

KARAR NUMARASI 15
KARAR TARİHİ  
KARAR KONUSU 1998-1999-20000 Yılları Genel Kurulları
BAŞKANIN ADI VE SOYADI  
AZALARIN ADI VE SOYADI  

 KARAR METNİ

__________________________________ Anonim Şirketi Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde 17.05.2001 tarihinde toplanarak 1998-1999-2000 yıllarına ait olağan genel kurullarının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere ___/____/2001 (_______________) günü saat 14.00'da _____________________________________-Ankara adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

1998-1999-2000 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Saygı Duruşu

2- Başkan Katip ve oy toplayıcıdan müteşekkil başkanlık divanının kurulması

3- 1998-1999-2000 yılları yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen raporlar

     ile bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunması

4- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı aklanması

5- Yeni yönetim kurulu üyelerine hakkı huzur verilmesinin görüşülmesi

6- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi

7- Dilek ve temenniler