HİZMET AKDİ ÖRNEĞİ  

 

 
İŞVERENİN  
ADI VE SOYADI  
ÜNVANI  
İŞYERİ ADRESİ

 

 
SSK İŞYERİ SİCİL NO  
   
İŞÇİNİN  
ADI VE SOYADI  
DOĞUM YERİ  
DOĞUM TARİHİ  
İKAMETGAH ADRESİ  
   
ÇALIŞILACAK İŞYERİ ADRESİ  
DENEME SÜRESİ  
SÖZLEŞME SÜRESİ  ____/____/_______ - ____/____/______
ALINACAK ÜCRET  
ÜCRET ÖDEME ŞEKLİ  
ÜCRET ÖDEME YERİ  
ÜCRET ÖDEME ZAMANI  
SÖZLEŞME TARİHİ VE GÜNÜ  

SÖZLEŞME ŞARTLARI
1- Ücret Aylıktır.
2- Mesai iş yerinde ilan edilen şartlar dahilinde yapılacaktır. İşçi işyerinde meydana gelen mesai saatlerindeki değişikliklere riayet etmek zorundadır.
3- İş şartlarına göre gerektiği zamanlarda normal günler, hafta tatili, bayram günlerinde çalışma ve fazla mesai yapılacaktır.
4- Yıllık ücretli izin iş şartlarının uygun olacağı ve işveren tarafndan belirlenen zamanlarda kullanılacaktır.
5- İşçi, işverene bağlı aynı konudaki bir başka işyerinde işverenin isteği üzerine çalışmak zorundadır.
6- İşçi, işte kullanılmak üzere kendisine teslim edilen malzeme, alet ve edavatı ve işyerinde bulunan diğer teçhizatı iyi kullanmayı ve israf ve zayi etmemeyi ve zarar verdiği takdirde zarar verdiği miktarın tamamını ödemeyi kabul eder.
7- Sözleşmede bulunmayan diğer hususlar hakkında İş Kanunu hükümleri geçerlidir.
8- Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflar vukuunda __________________mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
     (işyeri şartlarınız ve işyeri faaliyet konunuzla ilgili olarak bu maddeleri çoğaltabilirsiniz.)

  İŞVEREN                                                                                                   İŞÇİ

 

 

 

(el yazısıyla) Yukarıda yazılı hizmet akdi şartlarını okudum ve kabul ederim.