HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (ESKİ)  

 

 

  KAMU İHALE KANUN VE MEVZUATI ANA SAYFA   

 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 Standart Formlar (EK-1)
 Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK-2)
 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi (EK-3)
 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK-4)
 Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK-5)
 Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi (EK-6)
 Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (EK-7)
 Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
 Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği
 İstatistik Bilgi Formu