İŞ SÖZLEŞMESİ ANA SAYFA   

Süresi Belirsiz Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

Süresi Belirli Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği (4857)

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği (4857)

Hizmet Akdinin İşçi Tarafından Feshedilmesi Halinde Kıdem ve İhbar Tazminatı (Yargı Kararı)

İş Kanunu ve Borçlar Kanunu'nda Hizmet Akdi

Hizmet Akdi Örneği (Eski)

Hizmet Akdinde Yazılı Olması halinde işçinin Türkiye sınırları içinde çeşitli bölgelerde çalıştırılabileceği (Yargı Kararı)

Belirli Süreli Hizmet Akitlerinde İhbar ve Kıdem Tazminatı (Yargı Kararı)