İŞTEN ÇIKARTILACAK İŞÇİ İÇİN FESİH BİLDİRİMİ TEBLİGATI ÖRNEĞİ   

 

"4857 sayılı İş Kanunu

 

Sözleşmenin feshinde usul

MADDE 19. - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

...

 

FESİH BİLDİRİMİ TEBLİGATI

 

__________________________________Ltd.Şti. ünvanlı __-__-_________-____-___-___ işyeri sigorta sicil numaralı işyerimizde ___/___/_____ - ___/___/_____ tarihleri arası çalışmış bulunmaktasınız.

 

Firmamızın ekonomik durumunun bozulması nedeniyle işinize ___/___/_____ tarihinde istemeyerek son verilecektir.

 

4857 sayılı İş Kanununun 17 maddesi gereğince _____ gün ihbar süreniz olduğu tesbit edilmiştir. Bu yazımızın tarafınıza tebliğinden itibaren ____ günlük ihbar sürenizi kullanmanızı ve bu süre içerisinde, yine aynı kanunun 27 nci maddesi gereğince günlük iki saat ücretli iş arama izniniz olduğunu bilmenizi ve ihbar sürenizin sonunda firmamızla ilişiğiniz kesileceğinden kıdem tazminatınız ile diğer kanuni alacaklarınızın ödenmesi için firmamıza müracaatınızı ricaen tebliğ ederiz.

 

TEBLİĞ TARİHİ: ___/___/_____

 

 TEBLİĞ EDEN

 TEBELLÜĞ EDEN

 ___________________________________

 SSK NO:

 İMZASI

 ADI VE SOYADI:

 

 ADRESİ:

 

 İMZASI