...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

Web Site Hit Counters
Web Counters

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

    İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU MEVZUATI (6331 SAYILI KANUN MEVZUATI)    

 

 

 

 

 

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuattan haberdar olmak için e-Posta listemize üye olunuz.  

 

  İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik (29.06.15-03:50)

  Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik (30.04.15-04:50)

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.04.15-04:50)

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6645 Sayılı Kanun) (23.04.15-04:55)

  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (10.03.15-04:55)

  4/12/2014 Tarihli ve 6580 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar (BKK 2015/7213) (09.02.15-05:15)

  167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar (BKK 2015/7164) (06.02.15-05:25)

  İş Sağlığı ve Güvenliğine Devlet Desteği. Cem BALOĞLU, İş Müfettişi (25.12.14-10:30)

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.12.14-05:30)

  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.12.14-05:30)

  Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ (02.10.14-05:20)

  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.09.14-05:20)

  Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (2014/6572) (26.07.14-04:55)

  Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (2014/6573) (25.07.14-04:55)

  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (2014/6506) (23.07.14-04:25)

  Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (BKK 2014/6574)  (17.07.14-04:40)

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (03.05.14-04:55)

  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.05.14-04:30)

  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.04.14-05:20)

 

 

  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (04.02.14-05:20)

  Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.01.14-05:10)

  Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (26.12.13-05:20)

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik (24.12.13-05:40)

  Tozla Mücadele Yönetmeliği (05.11.13-04:35)

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.10.13-05:30)

  187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi'ne Katılmamız Hakkında Karar (BKK 2013/5356) (08.10.13-05:20)

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (05.10.13-05:10)

  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (19.09.13-05:15)

  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği (11.09.13-05:30)

  İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (29.08.13-05:00)

  Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik (23.08.13-04:45)

  Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (22.08.13-04:40)

  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (20.08.13-04:45)

  İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik (20.08.13-04:45)

  Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik (16.08.13-04:45)

  Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik (16.08.13-04:45)

  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (12.08.13-04:30)

  İş Sağlığı ve Güvenliğine Aykırı Haller Nedeniyle İşyerlerinde İşin Durdurulması İle İlgili Hususlar. Oğuz MÜLAYİM, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi (09.08.13-12:05)

  Kansorejen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (06.08.13-09:45) 

  6495 Sayılı Kanunla, 6331 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler (02.08.13-09:45) 

  Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (28.07.13-00:15) 

  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (24.07.13-04:15) 

  Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik (24.07.13-04:15) 

  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (20.07.13-04:10)

  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (17.07.13-04:10)

  Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik (16.07.13-03:55)

  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik (13.07.13-03:55)

  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (02.07.13-03:35)

  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (18.06.13-03:45)

  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (15.06.13-03:55)

  Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ (14.06.13-04:10)

  Genel Yolcu Taşımacılığı Risk Değerlendirmesi Rehberi (12.06.13-10:20)  

  Özel Güvenlik Faaliyetleri Risk Değerlendirmesi Rehberi (12.06.13-10:20)  

  Taksi İle Yolcu Taşımacılığında Risk Değerlendirmesi Rehberi (12.06.13-10:20)

  Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

  Kasaplarda Risk Değerlendirmesi Rehberi (12.06.13-10:20)

  Çağrı Merkezlerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi (12.06.13-10:20)

  Apartmanlarda Risk Değerlendirmesi Rehberi (12.06.13-10:20)

  Diş Klinik ve Muayenehanelerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi (12.06.13-10:20)

  Kuru Temizlemecilerde Risk Değerlendirmesi Rehberi (12.06.13-10:20)

  Kuaförlerde Risk Değerlendirmesi Rehberi (12.06.13-10:20)

  Mutfak/Lokanta/Pastanelerde Risk Değerlendirmesi Rehberi (07.06.13-16:00)

  Ofislerde Risk Degerlendirmesi Rehberi (05.06.13-12:50)

  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (15.05.13-04:15)

  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.13-04:40)

  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (25.04.13-04:40)

  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (16.04.13-04:45)

  Sıkça Sorulan Sorular (12.04.13-16:45) YENİLENDİ

  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik (30.03.13-04:55)

  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.03.13-04:15)

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşveren İle İşyerlerinin Yükümlülükleri. Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM (05.02.13-10:55)

  Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (08.02.13-04:55)

  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği (05.02.13-08:55)

  Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının İşverenler Açısından Yaptırımları. Hüseyin İrfan FIRAT, Personel ve İK Yönetimi Danışmanı (31.01.13-11:20)

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.01.13-05:20)

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.01.13-05:20)

  Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (25.01.13-05:45)

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (18.01.13-05:25)

  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (29.12.12-06:45)

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (29.12.12-06:45)

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (29.12.12-06:45)

  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (26.12.12-05:20)

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Getirdikleri (14.12.12-18:45)

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Yürürlülük Tarihleri (14.12.12-18:45)

  Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Getirdiği Yenilikler, Cemal KADAN, SMMM (05.12.12-11:31)

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Kanun No:6331) (30.06.12-03:40)

  Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorisazyon Rehberine Dair Tebliğ (11.03.12)

  İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (27.11.10)

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (27.11.10)

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (27.11.10)

  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (29.11.06)

  Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği (23.12.03) (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)

  Çocuk ve Genç işçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (06.04.04)

 

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

HAVA DURUMU