...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

    İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI     

 

 

  

 

 

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331 Sayılı Kanun) Mevzuatı  

   İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER   

Bazı Tüzüklerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük (BKK 2005/8913) (13.06.2005)

 

  İşyerinde Bulunması Gerekli İlk Yardım ve Tedavi Malzemeleri

  İş Kanunu Gereği İş Güvenliğini Sağlamak İçin Alınacak Genel Önlemler

  İşyerlerinde İşçilere Verilen İş Güvenliği Eğitimi İle İlgili Tutanak Örneği

  İş Güvenliği Talimatı ve Tutanağı Örneği

  İş Müfettişlerince Yapılan Teftişlerde Tespit Edilen Noksanlıkların Giderildiğinin Bildirilmesine Dair Dilekçe Örneği

  İş Müfettişlerince Kesilen İdari Para Cezalarına Karşı Sulh Ceza Mahkemelerine Açılan İtirazi Dava Dilekçe Örneği

  İş Kazası Bildirimi Dilekçesi

  İş Kazası Bildirim Formu

  İş Kazası ve Meslek Hastalığında Sigortalının Sorumluluğu

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-...   Tüm Hakları Saklıdır.