İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TUTANAK ÖRNEĞİ   

 

 

 

TUTANAK

_____________________________ İşyerinde ______________işinde çalışan  _____________________'a yaptığı işlerde özellikle maruz kalabileceği tehlikeler, yangın halinde alınması gerekli tedbirler, atık ve saçıntıların etkisiz hale getirilmesi, akaryakıtın doldurulması-boşaltılması-taşınması-satılması hususlarında alıştırma ve tecrübe suretiyle yeterli bilgiler verilmiştir.

Yukarıda adı geçen işçi bu huuslarda yeterli bilgilere sahip olduğu tespit edildikten sonra işe başlatılmıştır.

Tarih

 

İşveren

İşçi

Bu tutanak işçi dosyasında saklanacaktır.