...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

    İSTATİSTİKLER DİE ve TUİK    

 

 

 

 

   RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (RİP) 2012-2016)     

   TEFE KATSAYILARI      

   SORULARLA İSTATİSTİKLER     

 

 İSTATİSTİKLER 2014 YILI (ÜFE, TÜFE, TEFE)

 İSTATİSTİKLER 2013 YILI (ÜFE, TÜFE, TEFE)

 İSTATİSTİKLER 2012 YILI (ÜFE, TÜFE, TEFE)

 İSTATİSTİKLER 2011 YILI (ÜFE, TÜFE, TEFE)

 İSTATİSTİKLER 2010 YILI (ÜFE, TÜFE, TEFE)

 

 Dış Ticaret İstatistikleri (Kasım 04) (29.12.04)

 İmalat Sanayiinde Ücret ve Kazanç Geçici Sonuçları (2004/III. Dönem) (29.12.04)

 İmalat Sanayi Aylık Eğilim Anketi Sonuçları (Kasım 04) (20.12.04)

 Açılan-Kapanan Şirket ve İşyerleri İstatistikleri (Kasım 2004) (17.12.04)

 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri (Kasım 2004) (17.12.04)

 İmalat Sanayi Verimlilik İndeksi (2004/III.Dönem) (15.12.04)

 Gayrisafi Milli ve Yurtiçi Hasıla (III. Dönem 2004)

 Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları (Kasım 2004)

 Hane Halkı İşgücü Anketi Sonuçları (2004/III. Dönem)

 Aylık Sanayi Üretim İndeksi Sonuçları (Ekim 04)

 Dış Ticaret İndeksleri (Ekim 2004)

 İnşaat İstatistikleri (2004 III. Dönem)

 Üç Aylık Sanayi Üretim İndeksi Sonuçları (2004/III. Dönem) (01.12.04)

 Dış Ticaret İstatistikleri (Ekim 2004) (29.11.04)

 Üç Aylık İmalat Sanayi Eğilim Anketi (III. Dönem 2004)

 İmalat Sanayi Aylık Eğilim Anketi (Ekim 04)

 Açılan-Kapanan Şirket ve  Firma İstatistikleri (Ekim 04)

 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri (Eylül 2004)

 Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları (Ekim 04)

 İmalat Sanayi Aylık Üretim İndeksi, Eylül 04

 Dış Ticaret İndeksleri (Eylül 2004)

 TEFE (Toptan Eşya Fiyatları İndeksi)nin Ekim 2004 Sonuçları Açıklandı

 TÜFE (Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları İndeksi)nin Ekim 2004 Sonuçları Açıklandı

 TEFE-TÜFE Açıklandı (Ekim 04)

 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri (Ağustos 04)

 Dış Ticaret İstatistikleri (Eylül 2004)

 Bina İnşaatı Maliyet İndeksi Sonuçları (2004/III)

 Tüketici Eğilim Anketi (Eylül 04)

 İmalat Sanayiinde Ücretler ve Kazanç Anketi (2004 I. Dönem)

 İmalat Sanayi Aylık Eğilim Anketi (Eylül 2004)

 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması Sonuçları, 2004

 Açılan-Kapanan Şirket ve Ticaret Ünvanlı İşyerleri İstatistikleri (Eylül 04)

 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri (Temmuz 04)

 Sanayi Üretim İndeksi (Ağustos 2004)

 Kazanç İndeksi (II. Dönem/2004)

 Seçilmiş Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranları (Eylül 04)

 İmalat Sanayi Kısmı Verimlilik İndeksi (Ağustos 04)

 Dış Ticaret İndeksleri (Ağustos 04)

 Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları İndeksi Açıklamaları (Eylül 04)

 Toptan Eşya Fiyatları İndeksi Açıklamaları (Eylül 04)

 TÜFE Eylül'de Yüzde 0.94 Arttı (Eylül 04)

 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri (Haziran 04)

 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri (Mayıs 04)

 Açılan-Kapanan Şirket ve Firma İstatistikleri (Ağustos 04)

 Dış Ticaret İndeksleri (Temmuz 04)

 Gayri Safi Milli Hasıla II. Dönem 2004

 Seçilmiş Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranları (Ağustos 04)

 Toptan Eşya Fiyatları İndeksi Açıklamaları Ağustos 2004

 Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları İndeksinin Ağustos 2004 Ayı Sonuçları

 Temmuz 2004 Ayında İhracat 5.406; İthalat 8.577 Milyon Dolar Olarak Gerçekleşti

 Üç Aylık İmalat Sanayi Eğilim Anketi (2004/II.Dönem)

 İmalat Sanayi Aylık Eğilim Anketi (Temmuz 04)

 Açılan, Kapanan Şirket ve Ticaret Ünvanlı İşyeri İstatistikleri (Temmuz 04)

 Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları (Temmuz 04)

 Dış Ticaret İstatistikleri (Haziran 04)

 Dış Ticaret İndeksleri (Haziran 04)

 Dış Ticaret İndeksleri (Mayıs 2004)

 Bina İnşaatı Maliyet İndeksi (2004/II. Dönem)

 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri (Nisan 04)

 İmalat Sanayi Aylık Eğilim Anketi (Haziran 04)

 İnşaat İstatistiklerı (I.Dönem 2004)

 İmalat Sanayi Üretiminde Ücret ve Kazanç İndeksi (I.Dönem 2004)

 Dış Ticaret İstatistikleri (Mayıs 2004)

 İmalat Sanayi Kısmi Verimlilik İndeksi 2004-I. Dönem

 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri (Mart 04)

 Açılan, Kapanan Şirket ve Firma İstatistikleri (Haziran 04)

 Sanayi Üretim İndeksi (Mayıs 04)

 Dış Ticaret İndeksleri (Nisan 04)

 Tüketici Fiyatları İndeksi (TÜFE) Açıklamaları (Haziran 04)

 Toptan Eşya Fiyatları İndeksi (TEFE) Açıklamaları (Haziran 04)

 Gayri Safi Milli Hasılat (2004 I. Dönem)

 Sanayi Üretim İndeksi 2004/1

 İmalat Sanayi Aylık Eğilim Anketi Sonuçları (Mayıs 04)

 Dış Ticaret İstatistikleri (Nisan 04)

 Açılan, Kapanan Şirket ve Ticaret Ünvanlı İşyeri İstatistikleri (Mayıs 04)

 Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Gerçekleşen Reel Getiri Oranları (Mayıs 04)

 Aylık Sanayi Üretim İndeksi Sonuçları (Nisan 04)

 Üç Aylık İmalat Sanayi Eğilim Anketi Sonuçları (2004 I.Dönem)

 Toptan Eşya Fiyatları İndeksi Açıklamaları (Mayıs 04)

 Tüketici Fiyatları İndeksi Açıklamaları (Mayıs 04)

 Dış Ticaret İndeksleri (Mart 04)

 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri (Ocak 2004)

 İmalat Sanayi Eğilim Anketi Sonuçları (Nisan 2004)

 Dış Ticaret İstatistikleri (Mart 04)

 Açılan Kapanan Şirket ve Firma İstatistikleri (Nisan 04)

 Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları (Nisan 04)

 Aylık Sanayi Üretim İndeksi  Sonuçları (Mart 04)

 Toptan Eşya Fiyatları İndeksi Açıklamaları (Nisan 04)

 Tüketici Fiyatları İndeksi Açıklamaları (Nisan 04)

 TEFE ve TÜFE Açıklandı

 Dış Ticaret İndeksleri (Şubat 2004)

 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri (Aralık 03)

 İmalat Sanayi Aylık Eğilim Anketi (Mart 04)

 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri (Kasım 03)

 Dış Ticaret İstatistikleri (Şubat 2004)

 Dış Ticaret İndeksi Sonuçları (Ocak 2004)

 Açılan-Kapanan Şirket ve Firmalar (Mart 04)

 Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları (Mart 2004)

 Aylık Sanayi Üretim İndeksi Sonuçları (Şubat 04)

 Mart Ayı Toptan Eşya Fiyatları İndeksinin Açıklamaları

 Mart Ayı Tüketici Fiyatları İndeksinin Açıklamaları

 İnşaat İstatistikleri Sonuçları 2003/IV. Dönem

 Dış Ticaret İstatistikleri Ocak 2004

 Üç Aylık Sanayi Üretim İndeksi Sonuçları (2003/IV. Dönem

 İmalat Sanayi Eğilim Anketi Sonuçları (Şubat 04)

 Tüketici Eğilim Anketi

 Dış Ticaret İndeksleri (Aralık 2003)

 Üç Aylık İmalat Sanayi Eğilim Anketi Sonuçları IV. Dönem (15/03/2004)

  Açılan-Kapanan Şirket ve Firma İstatistikleri (Şubat 04)

  Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları (Şubat 04)

 Dış Ticaret İndeksi (Kasım 2003)

 Aylık Sanayi Üretim İndeksi Sonuçları (Ocak 2004)

 Toptan Eşya Fiyat İndeksi Açıklamaları (Şubat 2004)

 Tüketici Fiyat İndeksi Açıklamaları (Şubat 2004)

 2003 Ekim Ayı Geçici Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri

 Çiftçinin Eline Geçen Fiyat İndeksi (Ocak 2004)

 Dış Ticaret İstatistikleri (Aralık 2003)

 İmalat Sanayi Eğilim Anketi Ocak 04

 Açılan, Kapanan Şirket ve Firma İstatistikleri (Ocak 04)

 Dış Ticaret İndeksi (Ekim 2003)

 Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Ocak 2004 Ayı Reel Getiri Oranları

 Aylık Sanayi Üretim İndeksi Sonuçları (Aralık 2003)

 Açılan, Kapanan Şirket ve Firma İstatistikleri (2003 YILI TOPLAM)

 Açılan, Kapanan Şirket ve Firma İstatistikleri (Aralık 2003)

 2003 Eylül Ayı Geçici Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri

 Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar İndeksi (Aralık 2003)

 Bina İnşaatı Maliyet İndeksleri (2003/IV. Dönem)

 Dış Ticaret İstatistikleri (Kasım 2003)

 Ülkemize Giriş ve Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri (Aralık 2003)

 İmalat Sanayi Aylık Eğilim Anketi Sonuçları (Aralık 2003)

 İmalat Sanayi Sektörü Üretimde Çalışılan Saat Başına Ücret, Üretimde ve Diğer İşlerde Çalışan Kişi Başına Kazanç İndeksi 2003 Yılı III. Dönem Sonuçları

 Dış Ticaret İndeksi (Eylül 2003)

 Aylık Sanayi Üretim İndeksi Sonuçları (Kasım 2003)

 Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının 2003 Aralık Ayı Reel Getiri Oranları

 Açılan Kapanan Şirket ve Firma İstatistikleri (Kasım 2003)

 İmalat Sanayi Üretimde Çalışanlar, Üretimde Çalışılan Saat ve Kısmi Verimlilik İndeksi 2003/III

 Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar İndeksi (Kasım 03)

 Ülkemize Giriş-Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri (Kasım 03)

 2003 Yılı III. Dönem Elektrik Üretim ve Dağıtım Anketi

 Dış Ticaret İstatistikleri (Ekim 2003)

 İmalat Sanayi Aylık Eğilim Anketi (Kasım 2003)

 Ülkemize Giriş-Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri (Ekim/2003)

 Dış Ticaret İstatistikleri 15.12.2003

 Üç Aylık Sanayi Üretim İndeksi Sonuçlar 2003/III

 İnşaat İstatistikleri Sonuçları (2003/III, DÜZELTME)

 Açılan Kapanan Şirket ve Firmalar İstatistikleri

 Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının 2003 Kasım Reel Getiri Oranları

 İnşaat İstatistikleri Sonuçları (2003/III)

 Aylık Sanayi Üretim İndeksi Sonuçları (Ekim 2003)

 Tüketici Fiyatları İndeksi Açıklamaları (Kasım 2003)

 Toptan Eşya Fiyatları İndeksi Açıklamaları (Kasım 2003)

 İmalat Sanayi Eğilim Anketi III.Dönem 2003

 Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar İndeksi

 İstihdam ve Kazanç Anketleri (II. Dönem 2002)

 Dış Ticaret İstatistikleri Eylül 2003

 İmalat Sanayi Aylık Eğilim Anketi (Ekim 2003)

 Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları (Ekim 2003)

 Aylık Sanayi Üretim İndeksi Sonuçları (Eylül 2003)

 Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2003 Ekim Ayı Sonuçları

 Tüketici Fiyatları İndeksi 2003 Ekim Ayı Sonuçları

 Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar İndeksi

 Hazine Garantili Dış Borç Verileri

 İmalat Sanayi Eğilim Anketi Yayımlandı (Eylül 2003)

 Dış Ticaret İstatistikleri (Ağustos 2003)

 Bina İnşaatı Maliyeti İndeksi

 Hanehalkı Bütçe Anketi Geçici Sonuçları

 Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları (Eylül 2003)

 Dış Ticaret İndeksi (Temmuz 2003)

 Açılan Kapanan Şirket ve Firma İstatistikleri (Eylül 2003)

 Sanayi Üretim İndeksi (Ağustos 2003)

 Kazanç İndeksi II.Dönem

 Temmuz 2003 Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri

 Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar İndeksi (Ağustos 2003)

 İmalat Sanayiinde Üretimde Çalışanlar, Üretimde Çalışılan Saat ve Kısmi Verimlilik İndeksi

 Dış Ticaret İstatistikleri (Temmuz 2003)

 İmalat Sanayi Aylık Eğilim Anketi (Ağustos 2003)

 Açılan Kapanan Şirket ve Firma İstatistikleri (Ağustos 2003)

 Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

 Gayri Safi Milli Hasıla (2003 yılı ikinci üç aylık dönem)

 Dış Ticaret İndeksi (Haziran 2003)

 Sanayi Üretim İndeksi (2003TEMMUZ)

 Sanayi Üretim İndeksi (2003/II. Dönem)

 Makro Ekonomik Göstergeler (Temmuz 03 sonu)

 Üç Aylık İmalat Sanayi Eğilim Anketi (Nisan-Mayıs-Haziran 2003)

 İmalat Sanayi Aylık Eğilim Anketi Temmuz 03

 2003 Yılı Haziran Ayı Dış Ticaret İndeksi

 Temmuz 2003 Ayında Açılan, Kapanan Şirketler

 Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Temmuz 2003 Ayı Reel Getiri Oranları

 Aylık Sanayi İndeksi Haziran 2003

 Mayıs 2003 Dış Ticaret İndeksleri

 İşgücü Anketi, İsdihdam ve İşsizlik Anketi

 Bina İnşaat Maliyet İndeksi

 İmalat Sanayi Aylık Eğilim Anketi

 Nisan 2003 Dış Ticaret İndeksleri Sonuçları

 Haziran 2003 Ayında Gerçekleşen Reel Getiri Oranları

 2003 Yılı Haziran Ayında Açılan-Kapanan Şirket Sayıları

 2003 Yılı Mayıs Ayı İhracat ve İthalat Bilgileri

 2003 Yılı Mayıs Ayı İmalat Sanayi Sektörü Artışı

 2003 Yılı 1. Dönem Üç Aylık GSMH

 2003 Yılı Mayıs Ayı Kapasite Kullanım Oranı % 78,6

 2003 Yılı Üç aylık Sanayi Üretim İndeksi

 En çok İthalat Yapılan Elli Ülke

 En çok İhracat Yapılan Elli Ülke

 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2003 Mayıs Ayında Açılan, Kapanan Şirket ve Firma İstatistiklerini Açıkladı

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

HAVA DURUMU

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)