...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

   KAMU İHALE KANUNU  ve MEVZUATI     

 

 

 

 

   KAMU İHALE KANUNU  ve MEVZUATI 2015   

   KAMU İHALE KANUNU  ve MEVZUATI 2014   

   KAMU İHALE KANUNU  ve MEVZUATI 2013   

   KAMU İHALE KANUNU  ve MEVZUATI 2012   

   KAMU İHALE KANUNU  ve MEVZUATI 2011   

   KAMU İHALE KANUNU  ve MEVZUATI 2010   

   KAMU İHALE KANUNU  ve MEVZUATI 2009   

   KAMU İHALE KANUNU  ve MEVZUATI 2008   

   KAMU İHALE KANUNU  ve MEVZUATI 2007   

   KAMU İHALE KANUNU  ve MEVZUATI 2006   

   KAMU İHALE KANUNU  ve MEVZUATI 2005   

 

  KAMU İHALE KANUNU   

  KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU   

  TAAHHÜT VE SÖZLEŞME TASARILARININ VİZELERİNE İLİŞKİN GENELGE 2003/1   

 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (e) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (24.04.2009)
 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.12.2004)
 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (16.10.2004)
 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliği (ZIP) (08.06.2004)

 

 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (SON DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ)
 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (SON DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ)
 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (SON DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ)
 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (SON DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ)

 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında BKK 2004/7388
 İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik
 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
 Kamu İhale Tebliği 2004/1
 Kamu İhale Tebliği 2003/14
 Kamu İhale Bülteni Abonelik Usul ve Şartları
 Kamu İhale Tebliği 2003/13
 İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 TKİ Kurumu'nun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (YENİ)
 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (YENİ)
 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (YENİ)
 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (YENİ)
 Kamu İhale Kurulu Kararı (2003/DK.D-258)
 Kamu İhale Tebliği 2003/12
 Kamu İhale Tebliği 2003/11
 Kamu İhale Tebliği 2003/10
 Kamu İhale Tebliği 2003/9
 Kamu İhale Tebliği 2003/8
 Kamu İhale Tebliği 2003/7
 Kamu İhale Kurulu Kararı Karar No:2003/DK.L-185
 Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (e) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Esas ve Usuller (Yürürlükten Kaldırıldı)
 Kamu İhale Tebliği Tebliğ No:2003/6
 Kamu İhale Tebliği Tebliğ No:2003/5
 Kamu İhale Kurulu Kararı 2003/DK.D-105
 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 Bakanlar Kurulu Kararı 2003/5277 (Milli Savunma Bakanlığı...)
 Kamu İhale Genel Tebliği (Tebliğ No: 2003/4)
 Kamu İhale Genel Tebliği (Tebliğ No: 2003/3)
 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
 Kamu İhale Kurulu Kararı 2003/DK.D-8
 Kamu İhale Tebliği 2003/1
 Kamu İhale Kurulu Üyeleri ile Kamu İhale Kurumu Personelinin Uyacakları Meslek İlkeleri 2003/DK-5
  Kamu İhale Tebliği 2003/2 (Özel Finans Kurumlarınca Verilen Teminat Mektupları hk)
  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
  İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik
 Kamu İhale Kurulu Kararı 2002/DK-16
 Kamu İhale Kurulu Kararı 2002/DK-15
 Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
 Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
 Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
 Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
 Kamu İhale Kurulu Kararı (2002/DK-8)
 Kamu İhale Kanunu Genel Tebliği 2002/6 (Yürürlükten Kaldırıldı)
 Kamu İhale Kanunu Genel Tebliği 2002/5
 Kamu İhale Kurulu Kararı (2002/DK-7)
 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (ESKİ)
 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (ESKİ)
 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (ESKİ)
 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (ESKİ)
 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
  Kamu İhale Tebliği 2002/1 (DK-15 ile yürürlükten kaldırılmıştır)
  Kamu İhale Tebliği 2002/2
  Kamu İhale Tebliği 2002/3 (DK-15 ile yürürlükten kaldırılmıştır)
  Kamu İhale Tebliği 2002/4
  Kamu İhale Kurumu İhale Yönetmeliği

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

 

 

 

 

Aloakademi.com - UFRS/TFRS ve TTK Eğitimleri

Aloakademi.com, UFRS/TFRS ve TTK eğitimlerimiz başlamıştır... Eğitimlerimizi inceleyebilirsiniz...