KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI HAKKINDA KARAR   

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

    Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı (23.03.2005)

    KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI (24.03.2004)

 

 

25 Şubat 2004 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25384

Karar Sayısı : 2004/6789

 

Ekli “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 7/1/2004 tarihli ve 00755 sayılı yazısı üzerine, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu’nun değişik 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi

Kaza Sigortası Hakkında Karar

Madde 1 — 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri çerçevesinde yolcu taşımacılığı yapan taşımacılar, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımalarında görevlendirecekleri sürücüler ile bunların yardımcıları ve taşıyacakları yolcular için "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" yaptırmak zorundadır.

 

Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası bulunmayan motorlu kara taşıtlarıyla yolcu taşımacılığı yapılamaz.

 

Denetimler sırasında, başlamış bulunan bir taşıma için karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yapılmadığının tespit edilmesi durumunda, denetim elemanlarınca, en yakın yerleşim noktasına kadar taşımanın devamına izin verilir. Bu yerleşim noktasında gerekli sigortanın yaptırılması halinde taşımaya devam edilir ve ayrıca ilgili makamlarca durum Ulaştırma Bakanlığına bildirilir.

 

Madde 2 — Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası uygulamasında; yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığının tarifi ve kapsamı, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşıma hatlarının belirlenmesi ve karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yaptırma mecburiyeti ile ilgili muafiyet ve istisnalar Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir.

 

Madde 3 — Türkiye'de karayolu motorlu araçlar mali sorumluluk sigortası branşında ruhsatı olan bütün sigorta şirketleri, "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" yapmakla yükümlüdür.

 

Madde 4 — Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası tarife ve talimatlarına ilişkin esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından tespit edilir.

 

Madde 5 — Otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası uygulamasına ilişkin 25/10/1989 tarihli ve 89/14684 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1 — Bu Kararın 4 üncü maddesi uyarınca yapılacak düzenlemeler, bu Kararın yayımından itibaren bir ay içinde yürürlüğe konulur.

 

Bu Kararın yayımı tarihinden önce, 25/10/1989 tarihli ve 89/14684 sayılı Kararname uyarınca akdedilmiş olan otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası sözleşmeleri, sigorta sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.

 

Bu madde hükmü uyarınca belirlenen bir aylık süre içinde akdedilecek karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası sözleşmeleri, mezkur Kararname hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve sigorta sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.

 

Madde 6 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

 

Madde 7 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.