İSTEĞE BAĞLI SİGORTA TESCİL İŞLEMİ HAKKINDA GENEL YAZI     

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

T.C.

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü

Tahsisler Daire Başkanlığı

 

Tarih: 08/11/2005

Sayı     : B.13.1.SSK.0.07.00.00-IX-034/864985  

Konu   : İsteğe Bağlı Sigorta Tescil İşlemi.

 

GENEL YAZI

 

Bilindiği üzere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 85 inci maddesinin 4842 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükmü gereğince isteğe bağlı sigortaya müracaat edebilmek için aranan şartlardan birisi de sigortalı olarak tescil edilmiş olmaktır.

 

Diğer taraftan, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarım sigortalılığı tescilinden önce 506 sayılı Kanuna tabi tescili yapılmayanlar isteğe bağlı sigortaya kabul edilmemektedir.

 

Ancak, 2925 sayılı Kanuna tabi tescili olduğu halde, isteğe bağlı sigortaya devam ettirilen sigortalılarla, 506 sayılı Kanun gereği Kuruma verilen Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin gerçek dışı bildirim olup olmadığı hususunda zamanında araştırma yapılmadan tescil edilip isteğe bağlı sigortaya kabulleri yapılan ve primleri uzun bir süre tahsil edilen sigortalıların bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Kurumca zamanında yeterli araştırma yapılmadan primleri uzunca bir süre tahsil edilen sigortalıların tahsis aşamasında mağduriyetlerine yol açılmaması için;

 

- İsteğe bağlı sigortaya devam edenlerin sigortalılık tesciline ilişkin çalışmalarının fiili olup olmadığı konusunda herhangi bir tahkikat istenmeyip, tescilleri ve bu tescile istinaden devam ettikleri isteğe bağlı sigortalılıkları iptal edilmeyecektir.

 

- 2925 sayılı Kanuna göre tescil edildikleri halde, isteğe bağlı sigortaya müracaatları kabul edilerek primleri Kurumca tahsil edilen sigortalıların, iradelerini isteğe bağlı sigortalı olma yönünde kullandıkları dikkate alınarak isteğe bağlı sigortalılıkları geçerli sayılacaktır. (www.alomaliye.com)

 

Tescil uygulamalarına ilişkin; 23/01/1990 tarih, 56405 sayılı Genel Yazının “II-2” bölümünün son paragrafı ile 21/06/1999 tarih, 12-94.Ek Genelgenin 1’inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

 

 

İbrahim ULAŞ                                       Sait ERSOY

Genel Müdür Yardımcısı                         Sigorta İşleri Genel Müdürü

                                                          Kurum Başkan V.